Rapport ser på konsekvenserne af mulig havneudvidelse. Foto: Berit Hvassum

Havnens lys kommer tættere på boliger

RØNNE

Natbelysningen på Rønne Havns nye, sydlige områder har været et stridspunkt mellem havnen og de nærmeste naboer omkring Søndre Allé og Galløkken, der har følt sig generet at det, som nogle af dem har beskrevet som stadionagtig belysning. Kritikken fik Rønne Havn til at justere belysningen, men striden risikerer at blusse op igen, hvis Rønne Havn får lov til at inddrage et grønt areal ved Kanondalen og omdanne det til oplagsplads for elementer til offshore-industrien.

I forbindelse med den politiske behandling af havnens ønske er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der viser, at der lokalt vil opleves en større lyspåvirkning i nærområdet, end der forekommer i dag.

For at reducere lyspåvirkning og blændingsgener for omkringliggende ejendomme og trafik på land, på vand og i luften retningsbestemmes eller afskærmes belysningen. Det sker også for at undgå uhensigtsmæssig belysning af arealer uden for havnens område, men på grund af lysmasternes højde vil belysning af nærområdet ikke helt kunne undgås.

“Belysning af det nye oplagsareal vil tilføre lys til et område, der i dag ikke er belyst om natten, og havnens lys vil dermed komme tættere på nærliggende boliger, vandrerhjem samt nærliggende rekreative arealer”, står der i miljøkonsekvensrapporten, som er udarbejdet af den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras.

Tre lysmaster

Hvis havnen får tilladelse til at etablere oplagsplads på området mellem de nye, sydlige havneområder på den ene side og Kanondalen og Galløkken på den anden side, kommer anlægsarbejdet efter planen til at foregå i vinterhalvåret.

Det er forventningen, at selve arbejdet bliver udført fra klokken 7 morgen til 18 aften, og der vil således være lyspåvirkning fra arbejdsbelysning og anlægsmateriel i de mørke dagtimer om morgenen og eftermiddagen i en periode på cirka fem måneder, fremgår det af miljøkonsekvensrapporten. Det er dog Niras’ vurdering, at lyspåvirkningen i anlægsfasen vil være ubetydelig for nærområdet såvel som Rønne by.

I driftsfasen vil det nyetablerede oplagsareal blive oplyst af tre lysmaster på cirka 35 meters højde, hvilket svarer til de eksisterende lysmaster på det nye havneafsnit. Masterne placeres langs den nordøstlige afgrænsning af arealet.

Lys til overvågning

I forbindelse med kritikken af belysningen på de eksisterende havnearealer ændrede Rønne Havn lysstyrke, så der kun var såkaldt orienteringsbelysning i døgnets mørke timer, når der ikke bliver arbejdet på havnen. Belysningen på det nye areal bliver også orienteringsbelysning, skriver Niras i sin rapport.

På grund af de internationale terrorsikringsregler skal der være kameraovervågning af området, hvilket kræver natbelysning.

Når der foregår aktiviteter i de mørke timer, anvendes der forventeligt arbejdsbelysning på det område, hvor der arbejdes. For at reducere lyspåvirkning på omgivelserne samt strømforbrug er det planen at slukke arbejdsbelysningen, når der ikke er aktiviteter. På grund af støjkrav i aften- og nattetimer forventes aktiviteten i de mørke timer at være stærkt reduceret.

Mindre påvirkning

Fra områder i større afstand til havnen vil belysningen af det nye oplagsareal ikke opleves som en ændring, da belysningen på afstand vil fremstå som en del af det eksisterende havneområde. Det vurderes på denne baggrund, at den samlede påvirkning i driftsfasen som følge af belysning af det nye oplagsareal vil være mindre, skriver Niras

I dag henligger området mellem de nye, sydlige havneområder på den ene side og Kanondalen og Galløkken på den anden siden som rekreativt område, og der er ikke etableret belysning.