Rasmus Sielemann Christensen fra Bornholms Energi & Forsyning og Erik Steen Andersen fra Rønne Vand og Varme mødes på Hotel GSH.

Klagesag forlænger forhandlinger i varmestrid

20 uger er gået, siden Forsyningstilsynet kom med en delafgørelse i klagesagen, som Rønne og Varme har anlagt over fjernvarmepriserne. Men en afgørelse af den anden halvdel af sagen lader vente på sig, selv om den statslige myndighed i vinter annoncerede, at den endelige afgørelse forventedes at være klar i slutningen af februar eller starten af marts.

– Forsyningstilsynet har fundet ud af, at det ikke er en nem sag, siger RVV-direktør Erik Steen Andersen om forsinkelsen.

Konsulenthjælp

Han fortæller, at Rambøll er blevet hyret af Forsyningstilsynet til at yde rådgivning i den komplekse sag mod Bornholms Energi og Forsyning (Beof).

Den langstrakte behandling betyder, at de stridende forsyningsselskaber ikke går til forhandlingsbordet.

– Det er helt tydeligt, at vi afventer de her afgørelser, før vi reelt kan komme videre, sagde Beofs bestyrelsesformand, Lars Goldschmidt, til Bornholms Tidende efter delafgørelsen i december.

Den foreløbige afgørelse gik ikke RVV’s vej. Den kommunalt ejede energikoncern Beof fik blandt andet medhold i, at deres fremgangsmåde var korrekt, når det kommer til at opkræve de seneste års store tab som underdækning i 2020 og 2021.

Erik Steen Andersen sår nu tvivl om, hvorvidt den første delafgørelse kommer til at stå ved magt. Forsyningstilsynet behandler sagen som en helhed, og det vil ifølge RVV’s direktør betyde, at der kan blive foretaget ændringer.

– Vi har fået at vide, at der vil komme en hel afgørelse, og på den måde trækker det ud. Vi er lidt spændte på, hvad der kommer ud af det, siger Erik Steen Andersen, der tror, at Forsyningstilsynets udflytning fra København til Frederiksværk medvirker til ventetiden.

Fordeling

Den ubehandlede del af klagesagen handler om, hvad den fremtidige varmekøbspris skal være for RVV, som køber af Beof hovedparten af varmen, som selskabet distribuerer ud til kunderne i Rønne. Kraftvarmeværket på Rønne Havn producerer på blok 6 både el og varme, og det springende punkt i striden har fra begyndelsen været fordelingen af udgifterne. Elvirkningsgrader og tilskudsordninger til brændsel er nøgleelementer i fordelingsdiskussionen.

Revisionsfirmaet BDO har på vegne af RVV lavet alternative beregninger af, hvordan fordelingsnøglerne kan/bør udformes, og dette forslag, der rummer henvisninger til fremgangsmåden hos andre energiselskaber, er en del af sagens materiale.

Beof’s afdelingschef Klaus Vesløv bekræfter, at forsinkelsen hos Forsyningstilsynet hænger sammen med RVV’s forespørgsel om at opfatte sagen som en helhed. Han er generelt ikke overrasket over, at afgørelsen trækker ud.

– Det er ret forventet, siger Vesløv uden at ville fortolke, hvad det kan få af betydning for sagens udfald.

– Vi afventer Forsyningstilsynets kommentarer og bemærkninger.