Svinepriserne falder i øjeblikket – blandt andet på grund af en restaurationsbranche, der er lukket helt ned. Foto: Jens-Erik Larsen

2019 var et godt år: Nu falder svineprisen

AAKIRKEBY

Selv om noteringen på svinekød falder, betyder det sidste års tids gode afregningspriser, at coronakrisen indtil videre ikke rammer de bornholmske svineproducenterne i voldsom grad.

Sådan lyder vurderingen fra Stig Andersen, svineproduktionsrådgiver ved Bornholms Landbrug.

At noteringen, det vil sige den pris svineproducenten får pr. kilo slagtet kød, falder, skyldes blandt andet mindre efterspørgsel fra forbrugerne og, ikke mindst, en restaurationsbranche, der er helt lukket ned.

Mindre efterspørgsel er ensbetydende med færre penge til producenterne.

Men den aktuelle notering på 12,60 kr. pr. kilo slagtet svinekød er fortsat højere, end den har været gennem adskillige år, siger Stig Andersen.

Han peger på, at noteringen 1. januar 2019 lå på 8,30 kr. pr. kilo og steg hele året igennem frem til begyndelsen af 2020, hvor noteringen et par uger lå så højt som 14,30 kr.

Kinesisk efterspørgsel

De meget høje afregningspriser var en følge af stor efterspørgsel på dansk svinekød efter udbrud af svinepest i blandt andet Kina, der har tegnet sig for 50 procent af verdens svineproduktion.

– Det er en historisk positiv udvikling, som har været god for svineproducenterne efter en længere periode med en meget lav notering. Det var ikke så tosset, for der var skabt nogle store huller, der skulle dækkes, blandt andet efter den dårlige høst forrige år, hvor producenterne skulle ud og genkøbe alt det, de havde i siloerne, siger Stig Andersen.

Forventninger

Det er jo klart, at håbet og forventningerne var, at man kunne fortsætte med en høj notering Nu er den nede på 12,60 kr. og så nærmer vi os egentlig en ligevægt. Man regner med en nulpunktsnotering, og her ligger vi stadigvæk lidt over. Så ud fra gennemsnitsbetragtninger, så er der stadig ikke røde tal på bundlinjen. Så det ser okay ud, siger Stig Andersen.

Om svinenoteringen fortsat vil falde og hvor længe afhænger af, hvor hurtigt coronakrisen er overstået, og det bliver hverdag igen.

– Det, der skal til, er at vi kommer tilbage til noget, der sådan nogenlunde ligner det, vi kendte til før, siger Stig Andersen.

 

 

500.000 slagtesvin

Der er omkring 65 svineproducenter på Bornholm fordelt på so-hold med produktion af smågrise og produktion af slagtesvin i i alt 120 stalde.

I 31 af staldene er der søer, mens der i 90 stalde er slagtesvin. De bornholmske svineproducenter leverer årligt omkring 500.000 svin til slagtning på Danish Crown-slagteriet i Rønne.