Foto: Berit Hvassum

Voldgiftsretten skal igen på arbejde: RVV sammenligner aktuel varmepris med historiske kulpriser

For godt en måned siden anlagde Rønne Vand og Varme (RVV) en voldgiftssag mod Bornholms Energi og Forsyning (Beof).

I januar fortalte RVV-direktør Erik Steen Andersen i Bornholms Tidende, at erstatningssagen var på trapperne, og Beofs ledelse bekræftede dengang, at de havde modtaget en advisering om en forestående sag i voldgiftsretten. Det er denne erstatningssag, som P4 Bornholm søndag omtalte.

RVV køber størstedelen af fjernvarmen hos Beof-selskabet Bornholms El-produktion, og i den nye sag holder RVV de aktuelle varmepriser op med prisniveauet, som det var forud for den meget omtalte ombygning af kraftvarmeværkets blok 6 i 2016-2017.

– Det viser sig nu, at det koster 114 kroner per gigajoule at lave varme på træflis. Vi gav 95-98 kroner per gigajoule, dengang det kørte på kul, siger Erik Steen Andersen.

Før ombygningen udgjorde kul to tredjedele af brændslen på blok 6, mens en tredjedel af energien kom fra afbrænding af træflis. RVV bruger det historiske prisniveau som eksempel, idet det var udgangspunktet, da Beof med grønt lys fra kommunalbestyrelsen besluttede at gennemføre ombygningen uden samtykke fra det forbrugerejede varmeselskab.

– Det er ikke, fordi vi foreslår, vi skal køre på kul. Det er for at anskueliggøre, at nogen har foretaget nogle handlinger hen over hovedet på dem, som man mener skal betale. Det vil sige, at varmekunderne lider et tab, selv om de har værnet sig det bedste, de kunne, siger Erik Steen Andersen.

RVV-direktøren tilføjer, at prisforskellen lander på omkring ti millioner kroner om året, da RVV samlet køber cirka 550.000 gigajoule varme hos Beof og Bofa.

Vil kulprisen på grund af afgiftsstigninger ikke være gået i vejret?

– Der er ikke sket nogen afgiftsstigninger på kul siden da. De var slået igennem dengang.

Beof argumenterer ellers for, at fjernvarmen uden en ombygning ville blive dyrere. Rasmus Sielemann Christensen pegede i november på, at varmeprisen uden ombygning ville være steget til 140 kroner per gigajoule.

– Jeg ved ikke, hvor det tal kommer fra. Det har jeg aldrig set dokumentation på.

Sagen handler desuden om erstatningspligt for underdækningen. Som følge af RVV’s juridiske sejre i de første voldgiftssager har RVV i 2017, 2018 og 2019 betalt væsentligt mindre for varmen, end de kommunalt ejede selskaber opkrævede. Tabene opkræver Beof nu som underdækning med henvisning til, at varmeforsyningsloven tillader, at underskuddet kategoriseres som en “nødvendig omkostning”. De voldsomt opskruede varmepriser i Rønne siden marts skyldes i vidt omfang underdækningen.

Beof har opgjort underdækningen til 44 millioner kroner, men det præcise beløb vil blive fastsat af Forsyningstilsynet, som i månedsvis har behandlet sagen.

 

Hvis Forsyningstilsynets afgørelse går
imod os, og vi ikke kan komme i hus
med en ordentlig aftale, så har
varmekunderne lidt et tab, fordi Beof
egenhændigt har ombygget blok 6 på
trods af varmekunderne og vores advarsel

 

Hvad er det samlede beløb, I gør krav på?

– Det ved vi ikke. Vi sætter ikke et erstatningsbeløb på som sådan. Det handler først og fremmest om at få en vurdering af priserne.

Erik Steen Andersen betegner overordnet erstatningssagen som en form for forsikring, der kan træde i kraft, hvis myndighedernes afgørelse går Beofs vej, og det heller ikke kan lade sig gøre for parterne at nå frem til en langsigtet varmeleveringsaftale.

– Hvis Forsyningstilsynets afgørelse går imod os, og vi ikke kan komme i hus med en ordentlig aftale, så har varmekunderne lidt et tab, fordi Beof egenhændigt har ombygget blok 6 på trods af varmekunderne og vores advarsel, siger RVV-direktøren.

De to første voldgiftssager blev anlagt af henholdsvis Beof og Bofa, efter at RVV stoppede med at betale de fakturerede beløb for varmen. Selskaberne ophævede derpå leveringsaftalerne, men voldgiftsdommerne vurderede, at både prisstigningerne og ophævelsen var uretmæssig, da RVV havde været imod ombygningen og ikke forbrudt sig mod de eksisterende kontrakter.

Foto: Jens-Erik Larsen

Beof: Forhindrer dialog

Hos Beof har ledelsen svært ved at forholde sig til, hvad RVV vil søge erstatning for.

– Det er vi i gang med at kigge på sammen med vores jurister, siger afdelingschef Klaus Vesløv, der betegner RVV som “nogen, der ikke har betalt deres regning og faktisk har fået fuld valuta for ombygningen”

– Nu har de desværre valgt at anlægge en sag på en baggrund, som vi har svært ved at forholde os til. Vi synes selvfølgelig, det er brandærgerligt, for det fremmer ikke en løsning. Vi kommer hen til et sted, hvor vi ikke længere kan have dialoger. Og sagerne, der vedvarende bliver anlagt, koster os rigtig mange penge.

Han oplyser, at der i år ikke har været nogen forhandlingsmøder mellem de to selskaber, som siden nytår ikke har haft nogen kontrakt om levering af varme.

– Det har ikke været muligt at få et møde i stand, siger Klaus Vesløv.

På grund af den juridiske dimension er han ikke meget for at gå ind i sagens kerne – uenigheden om priserne. Heller ikke en fremskrivning af produktionspriserne, hvis kul havde været den primære brændsel i 2020 frem for træflis.

– Jeg kan ikke kommentere, hvordan Erik Steen Andersen og Rønne Vand og Varme prisfastsætter ting. Det er svært for os at forholde os til. Vi har set meget forskelligt, hvordan sagen er forløbet. Det er ikke nogle tal, vi kan genkende.