Birger Rasmussen: – Der er jo en grund til, at man er visiteret til praktisk hjælp. Det er, fordi man ikke kan selv. Foto: Berit Hvassum

Hjælpepakke kan få stor betydning for øens ældre

Ældre Sagen Bornholm ser med stor tilfredshed på, at hovedparten af Folketingets partier har forhandlet en hjælpepakke på 165 millioner kroner på plads for at støtte svækkede ældre. Med midler fra hjælpepakken er det blandt andet muligt at skabe bedre rammer for pårørendes besøg på de bornholmske plejecentre.

Lokalafdelingen i Ældre Sagen har fået adskillige henvendelser fra fortvivlede medlemmer, som har svært ved at forstå og acceptere, at de ikke må besøge pårørende på plejecentrene. De frygter blandt andet, at demensramte familiemedlemmer ikke vil kunne genkende deres kære, når et besøg endelig bliver muligt.

– I dag kan et besøg på et plejecenter foregå på den måde, at man sidder udenfor, enten begge parter eller den besøgende, mens beboerne sidder indenfor. Det er selvfølgelig bedre end ikke at få besøg, men det vil være en kæmpe hjælp, hvis man kan få lavet det, der er lagt op til med pavilloner eller udestuer, så man kan sidde i samme rum med den sikkerhedsafstand, der er nødvendig, siger formand Birger Rasmussen fra Ældre Sagen Bornholm til Bornholms Tidende.

Grundig rengøring

For mange hjemmeboende ældre har coronakrisen betydet, at de ikke får praktisk hjælp i det omfang, de er vant til. For at mindske smitterisikoen har rengøringen været neddroslet til det mindst mulige. Ifølge Birger Rasmussen er det den problemstilling, flest har henvendt sig om under den aktuelle krise.

– Der er jo en grund til, at man er visiteret til praktisk hjælp. Det er, fordi man ikke kan selv, og den situation ændrer sig jo ikke lige pludselig, fordi der bliver lavet om til et nyt beredskab. Vi har fået henvendelser om, at folk har været meget triste over det og nærmest selv har måttet engagere privat hjælp for at få gjort rent, siger han.

Et element i hjælpepakken er, at ældre skal tilbydes en grundig rengøring, hvis de har måttet undvære på grund af corona.

– Det er lidt paradoksalt, at man har været nødt til at drosle så meget ned, set i lyset af at andre har fået råd om at gøre ekstra rent og passe ekstra på. Så det er vi glade for, og det er der rigtig mange, der er glade for, at det kommer i gang igen, siger Birger Rasmussen.

Mange henvendelser

Udover at være formand for Ældre Sagen Bornholm er Birger Rasmussen næstformand i landsorganisationen, og på grund af corona har han ikke kunnet rejse over til Ældre Sagens hovedkontor i København til de mange møder, som posten ellers kræver.

Til gengæld har han hjemme på Bornholm fået mange henvendelser fra medlemmer og haft tæt kontakt til regionskommunen.

 

 

Om aftalen

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om hjælp til ældre under coronakrisen.

Aftalen indeholder tre spor:

• Det første spor handler om nye løsninger for fastholdelse af social kontakt på plejehjem og for ældre borgere i eget hjem, som grundet den øgede risiko for at blive alvorlig syg har valgt at isolere sig for at undgå smitte. Det kan være besøgspavilloner, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikke-smittede beboere på plejehjem muligt. Der er også afsat midler til blandt andet aflastende aktiviteter til pårørende af mennesker med demens og støtte til rådgivning målrettet ældre, herunder borgere med demens og deres pårørende.

• Det andet spor handler om at sætte gang i en genetablering af hjælpen til ældre og pårørende i de mange kommuner, hvor ydelserne er blevet reduceret i en periode i forbindelse med håndteringen af covid-19-situationen.

• Det tredje spor handler om at lave et partnerskab på ældreområdet under covid-19, som får til opgave at indsamle og formidle gode erfaringer for at forebygge ensomhed.