Store Legedags afløser er aflyst på grund af coronakrisen. Arkivfoto: Torben Østergaard Møller

Afløseren er udsat

FORENING

Nyker Idrætsforening har tjent gode penge på Store Legedag og på foreningens ugentlige bankospil. Førstnævnte blev i 2019 holdt for sidste gang, og bankospillet er sat på pause på grund af coronakrisen.

Nyker IF’s bestyrelse har samtidig valgt af udskyde det nye arrangement “Træf øen i søen”, som var udset til at skulle være en mindre afløser for Store Legedag. Det skulle have fundet sted 7.-8. august på Lejrpladsen Baunehøj på Skrædderbakkevejen ved lufthavnen som et arrangement for lastbiler og lastbilrelaterede virksomheder.

– Vi har udskudt det. Ikke fordi vi havde nogen forventning om, at der ville komme 500 mennesker. Men hvis der bliver åbnet, kan man forvente, at vognmænd og andre hellere vil ud at køre og tjene penge i stedet for at komme til vores arrangement, siger Christian Koefoed, der venter, at man vil tage arrangementet op igen næste år.

Udsættelsen og de manglende indtægter fra banko får dog ikke Christian Koefoed, som i vinter blev valgt som foreningens nye formand, til at ryste på hånden:

– Jeg er ikke nervøs. Vi skal ikke ud at tegne folkeaktier eller andet for at skaffe penge, siger han.

– Der mangler selvfølgelig nogle indtægter, men vi har været i gang så længe, at der er nogle penge på bogen. Da regnskabet blev gjort op tidligere i år, havde alle afdelinger penge på kontoen, og når der ikke er nogle aktiviteter, er der heller ikke de store udgifter, tilføjer formanden.

De gør klar

Nyker Idrætsforening kører på meget lavt blus for tiden:

– Der spilles nok lidt minigolf ind imellem, to-tre stykker ad gangen, men der er ikke noget turneringsmæssigt i gang. Vi har heller ikke fået luft i hoppepuden endnu, for ikke at animere til større forsamlinger. Folk går og venter på, at noget skal ske. Fodboldafdelingen forbereder sig på, at de kan komme i gang igen. Der er blevet ryddet lidt op i forskellige rum i klubhuset og gjort klar, siger Christian Koefoed i forventning om, at der snart kan komme gang i udendørsaktiviteterne.