Forslag til ny lokalplan giver mulighed for flere faciliteter ved den sandfodrede strand på Galløkken. Foto: Allan Rieck

Nye muligheder for populær strand: Sauna, badebro, kiosk og toiletter ved Galløkken

RØNNE

Sidste år var den sandfodrede strand på Galløkken en ny Rønne-attraktion på de varme solskinsdage. Børnefamilier, unge, seniorer og dem indimellem flokkedes til den brede sandstrand, der var med i pakken, da Rønne Havn blev udvidet mod syd.

Populariteten var så stor, at strandgæsterne hurtigt begyndte at efterspørge faciliteter som flere skraldespande, toiletter og parkeringsmuligheder.

Med den kommende lokalplan for arealet mellem havnen og Galløkkens skrænter bliver der mulighed for at opføre mindre bygninger i tilknytning til stranden.

Lokalplansforslaget nævner specifikt en toilet- og kioskbygning, sauna og badebro. Også pladser til cykelparkering bliver det tilladt at etablere, hvis lokalplanen vedtages, hvorimod bilister fortsat henvises til at parkere på Skansevej over for kraftvarmeværket eller på de eksisterende pladser ved vandrerhjemmet. I debatten og høringssvar har flere ytret ønske om bedre adgangsforhold og en parkeringsplads tættere på stranden af hensyn til dårligt gående.

Opdeles i tre stykker

Planen omfatter et område på cirka 5,6 hektar, som foreslås opdelt i tre stykker. De 0,5 hektar nærmest stranden vil blive fastholdt som et rekreativt grønt område, men med mulighed for at lave en lysning og opføre småbygninger.

Hidtil har hele området været udlagt til rekreative formål, men da havnen har planer om at udvide for at skaffe mere plads til at betjene kunderne i havvindmølle-sektoren, er kommunen indstillet på at overdrage cirka 4,8 hektar til “havnerelaterede erhevrvsformål”, som det hedder. Det største område på 4,8 hektar er arealet, som Rønne Havn ønsker at indlemme i havnen og omdanne til oplagsplads.

Endelig bliver 0,3 hektar i den nordlige ende holdt ude af havneområdet, da der reserveres plads til den sti (Tipvognssporet), der går fra Skansevej til stranden. I dette område findes der også underjordiske bassiner til spildevand fra skibe, som kommunen vil isolere fra oplagspladsen.

Hele grunden er i dag ejet af Bornholms Regionskommune. Rønne Havn ønsker at erhverve arealet og har foreslået at lave en byttehandel med kommunen. Som modydelse har havnen tilbudt en mindre grund nær Nørrekås, hvor man finder blandt andet Destination Bornholm, Q8, Bornholms Cykeludlejning og langtidsparkeringspladsen ved havnen.

 

 

Det står der i lokalplansforslaget om strandzonen

[Området ned til stranden] skal fastholdes som et rekreativt grønt område bevokset med træer og buske, således at fornemmelsen af natur mod stranden bevares. Bevoksningen vil kunne ryddes partielt, så der eksempelvis vil kunne skabes en lysning inde i bevoksningen. I lysningen vil der kunne opføres støttefaciliteter i tilknytning til stranden ved Galløkken, fx. toilet- og kioskbygning og sauna udført med facader i træ. Endvidere vil der kunne etableres badebro, trapper til vandet og lignende. Og endelig vil der være mulighed for at etablere pladser til cykelparkering samt vendeplads for servicebiler. Der må ikke anlægges veje.

Bygningshøjden må ikke overstige 4 meter over færdigt terræn. Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn. Stensætningen mellem lokalplanområdet og den nye strand må imidlertid godt fjernes.