Det er i bugten her, at nexøboerne allerede sidste år skulle have haft mulighed for at dyppe tæerne fra en helt ny sandstrand. Men projektet trækker ud, og nu bliver det måske først om et eller to år, at stranden er klar. Foto: Elisabeth Krogh

Corona tilsander tidsplan for ny strand

NEXØ

Nexø skal have en helt ny sandstrand i området mellem havnen og kajakklubben nord for Nexø Havn. Det er en del af områdeudviklingsprojektet for Nexø.

Men det varer lidt endnu, før nexøboer og turister kan trække i badebukserne. Sandstranden er en del af en større strandpark, som igen er en del af områdefornyelsesprojektet, og kommunen sidder lige nu og venter på, at Kystdirektoratet skal give tilladelse til strandparken.

Først når det sker, og finansiering er på plads, kan det konkrete arbejde med at flytte sand og sten gå i gang.

Det er frustrerende, at det trækker ud, siger Maria Jørgensen, der i marts blev ansat som ny byudvikler og projektleder i regionskommunen med ansvar for blandt andet områdefornyelse i Nexø.

– Siden jeg startede, har vi ventet på svar fra Kystdirektoratet, og de har nu orienteret regionskommunen om, at vi muligvis først kan forvente svar om to måneder, siger Maria Jørgensen.

Forlænget sagsbehandling

Ansøgningen om strandparken blev sendt ind ved årsskiftet, og Kystdirektoratet har da også sendt strandparken i høring med høringsfrist den 14. april, men alligevel har regionskommunen ikke fået svar på ansøgningen endnu.

– Kystdirektoratet forklarer, at der er forlænget sagsbehandling på grund af corona, hvor nogle af de høringsberettigede parter har bedt om forlængelse af høringsfristen og derfor bliver sagsbehandlingstiden længere, siger Maria Jørgensen.

Måske først i 2022

Arbejdet med strandparken ligger dog ikke helt stille, mens kommunen venter.

– Vi arbejder nu med finanseringsplanen for strandparken og med hvad, der skal anlægges først. Får vi tilladelse til det indsendte projekt og kan skaffe finansiering efterfølgende, så kan vi gå i gang, siger Maria Jørgensen.

Hun vurderer dog, at det først vil være til næste år, eller måske først i 2022, at det konkrete arbejde med at anlægge strandparken kan begynde.

– Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi skal vente så længe, men så må vi prøve at glæde os over, at det er anlæg, Nexø så kan have glæde af de næste mange år frem.

Hurtigt i gang med andre projekter

Arbejdet med de øvrige områdefornyelsesplaner ligger heller ikke stille, mens kommunen venter på tilladelsen til strandparkprojektet.

Strand, vandaktiviteter og bedre forhold for roklubben var nogle af de ønsker, der kom frem på de første borgermøder om områdeudvikling af Nexø. Derfor opfylder et fokus på denne del også manges ønsker til udvikling i Nexø. Men der var også mange andre ønsker, og de er ikke glemt, siger projektlederen.

– Der er en lang liste af ideer, og vi ser nu på, om der er mindre indsatser, der kan sættes i gang hurtigst muligt, siger Maria Jørgensen.

Styregruppen for områdeudviklingsprojektet i Nexø mødes mandag og diskuterer, hvilke konkrete ideer med afsæt i de forslag, der kom på borgermøderne, som kan igangsættes hurtigt.

Maria Jørgensen har som nyansat projektleder for projektet været bremset af, at hun fortrinsvis må arbejde hjemmefra.

– Det er svært at arbejde med et borgernært og lokal forankret projekt i en coronatid. Det er enormt ærgerligt, at vi skal sidde på distance og arbejde med et projekt, som skal leves ud lokalt, og at fortællingen hele tiden bliver, at lige om lidt, sker der noget…Mit indtryk er, at folk er ivrige og utålmodige efter at komme i gang.

Områdeudviklingsprojektet omfatter blandt andet også at skabe sammenhæng mellem bymidte og havn, trafikprojekter, udvikling af midtbyen, nye boligområder, et kulturhus, Nexø Mole-projektet og ønske om kommunale/ statslige/private arbejdspladser i Nexø.

Strandparken er frontløberen

Kommunalbestyrelsen godkendte i torsdags, at anlægsbevillingen til områdefornyelse i Nexø blev forhøjet med cirka en million kroner frem til 2022 til udgifter til områdeudviklingsprojektet i år og de næste to år. Pengene skal blandt andet gå til projektledelse, idet projektlederen er ansat som en direkte følge af projektet. Projektledelsen er på 23 timer om ugen i områdefornyelsesprojektet i Nexø.

Samtidig godkendte kommunalbestyrelsen, at byfornyelsesprogrammet og finansieringsplanen justeres og fremlægges til ny politisk godkendelse.

Byfornyelsesprogrammet skal opdateres, fordi strandparken vurderes til at være særlig vigtig at få sat i værk, mens noget andet træder lidt i baggrunden, forklarer Maria Jørgensen.

– Det er kerneindsatsområdet nu, at få strandparken i gang, derfor revideres byfornyelsesprogrammet og forelægges for politikerne igen i juni. Strandparken er frontløberprojektet, som bidrager med stor værdi til byen, og det har store synergi-effekter, at få den i gang. Den kan være løftestang for områdeudviklingsprojektet samt åbne for udvikling på havnen, hvor mange andre projekter vil lægge sig i slipstrømmen af dette projekt. Derfor prioriteres det nu benhårdt, siger Maria Jørgensen.

Strandparken

Strandparken består blandt andet af, at Nexø får etableret en sandstrand i bugten bag Kystvej, ny rampe og bro ved kajakklubben og anlæggelse af en kabelbane i bugten til aktiviteter som vandski og wakeboard. Der skal også etableres sauna for vinterbadere samt toiletter.

Rent praktisk kræver de nye aktiviteter blandt andet, at der skal flyttes et stendepot ved Nordre Mole, anlægges et rev ud for kysten og en ny høfde ved Kajakklubben samt etableres de nye anlæg. En del sten til et nyt rev findes allerede i bugten, fordi der for nogle år siden blev lagt sten ud som kørevej til at bjerge et skibbrud ud for Nexø. Der skal også bruges sten fra den nuværende stensætning mod havet, som brydes ned, når stranden skal anlægges.

Der skal både anlægges et rev mod nord som bølgebryder og et delvis undersøisk rev mod syd. Kabelbanen anlægges med en effektiv længde på 100 meter.

 

 

Områdefornyelsen

Det helt store projekt i områdefornyelsen i Nexø er at omdanne bugten mellem Værftet og roklubben til en strandpark.

Første fase bliver at anlægge rev og moler samt en sandstrand. Arbejdsgruppen bag forkastning og strandpark består på nuværende tidspunkt af repræsentanter for Nexø Kajakklub, Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Havn samt den private investor K. E. Larsen.

Strandparken er et helt nyt rekreativt anlæg, der etableres i forbindelse med nuværende delvis nedlagt erhvervsområde og fremtidigt, nyt boligområde på den såkaldte tidligere Nordfiletgrund mellem Kystvej og Stenbrudsvej.

 

 

 

Det er der sket

Nexø blev sammen med Aakirkeby og Rønne i 2017 år udpeget til nye områdefornyelsesprojekter.

I januar 2018 blev der holdt idemøder med nexøboerne for at kickstarte en områdeudvikling af Nexø. Hele 108 ideer kom dengang frem på idémøderne.

Blandt andet ideen om en strandpark i den nordlige del af Nexø og en forkastning (et kunstigt rev) ud for kysten.

Efterfølgende blev et områdefornyelsesprojekt udarbejdet for Nexø. Strandparken blev en vigtig del af projektet.

I november 2018 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 2.248.980 kroner til områdefornyelse i Nexø.

Det samlede budgetudkast for områdefornyelsen i Nexø for årene 2018-2021 er 30 millioner kroner. Bornholms Regionskommunes andel udgør tre millioner kroner.

Statens andel udgør en million og 26 millioner skal søges fra fonde og private investeringer.

Siden blev flere arkitektforslag for strandparken udarbejdet, og arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard har tegnet forslaget, som er indsendt til Kystdirektoratet.

I april 2019 var meldingen fra arbejdsgruppen for strandparkprojektet og styregruppen bag områdefornyelsen i Nexø, at arbejdet med strandparken ville kunne begynde sidste sommer, og man fik ændret på anlægsbevillingen til områdefornyelsen, så den kunne opdeles i etaper og dermed komme hurtigere i gang.

En ansøgning om strandparken blev dog først sendt ind 2. januar 2020.

Kystdirektoratet skal give tilladelse, fordi der skal etableres anlæg og rev på søterritoriet.