Foto: Berit Hvassum

Hurtig overbygning i Hasle bekymrer andre skoler dybt

En overbygning på Svartingedal Skole i Hasle kan skade økonomien på Bornholms andre folkeskoler. Blandt andet derfor er det alt for forhastet at åbne for en 7. klasse i Hasle allerede fra starten af næste skoleår.

De to temaer går igen i de fem andre skolers høringssvar om overbygningsplanen, som Bornholms Tidende har fået udleveret af børne- og skoleudvalgets formand Morten Riis (EL). Den korte tid og uvisheden om de økonomiske følger bekymrer også skolevæsenets samarbejdsudvalg (Center-MED), hvor både skoleledelsen og medarbejderne har plads.

På alle de andre folkeskoler ud over Paradisbakkeskolen i Nexø udtrykker skolebestyrelserne sympati for Svartingedal Skoles ønske om også at være ”en hel skole” med elever helt til 9. klasse. Men sympatien bliver med det samme fulgt op af bekymringer, der flere steder er dybe.

”Hvordan kan kommunen sikre sig, at en overbygning på Svartingedal Skole ikke økonomisk påvirker de andre skoler på Bornholm? Hvordan påvirker beslutningen om, at Svartingedal Skole eventuelt får en overbygning andre omkringliggende skoler?” spørger skolebestyrelsen og samarbejdsudvalget på Paradisbakkeskolen.

Skoler frygter for pengene

Også på Åvangsskolen i Rønne er skolebestyrelsen nervøs for, at en overbygning i Hasle vil koste penge for Bornholms andre folkeskoler.

”Skolebestyrelsen er bekymret omkring det økonomiske aspekt. Det kræver, at kommunalbestyrelsen finder en ekstraordinær pose penge frem, som varer ved indtil Svartingedal kan klare sig på lige vilkår med de andre skoler. Om det tager et, fem eller ti år er underordnet. Den pose penge er selvfølgelig ikke den samme pose, som indeholder det nuværende totale skolebudget. Ingen af de øvrige skoler må lide last på grund af en overbygning på Svartingedal”, skriver formand Stine Hansen på vegne af skolebestyrelsen.

Kongeskærskolen i Allinge har i dag 30 elever fra Svartingedal Skoles distrikt. I februar viste tal fra kommunens Center for Skole, at kun to af de 17 ekstra elever, som Svartingedal Skole fik sidste år, kom fra Kongeskærskolen. På den baggrund blev det konkluderet, at en overbygning i Hasle næppe vil være til fare for skolen i Allinge. Sådan konkluderer Kongeskærskolen dog ikke på sidste års øjebliksbillede.

”Vi er ikke enige i analysen af, at det ikke på sigt kan påvirke Kongeskærskolens elevtal”, skriver skoleleder Kasper Johansen, der samtidig ”anerkender tanken om, at elever kan gå på deres lokale skole”.

Frygten for, at en overbygning i Hasle ikke vil hænge sammen, giver også panderynker i toppen af det bornholmske skolevæsen.

”CenterMED har desuden bekymringer omkring de økonomiske forhold for Svartingedal Skole, da skolerne som princip skal behandles lige”, skriver kommunens servicedirektør Trine Dorow på vegne af samarbejdsudvalget i kommunens Center for Skole.

Det går for hurtigt

For flere skoler bliver den usikre økonomi bag en overbygning i Hasle også et argument for, at det går for hurtigt, hvis overbygningen skal træde i kraft allerede fra næste skoleår, sådan som Svartingedal Skole ønsker, og som et flertal i kommunalbestyrelsen i øjeblikket støtter.

”Vi mener, at beslutningen er forhastet, idet ingen af de økonomiske modeller peger på, at det er en bæredygtig løsning, og derfor vil det på sigt påvirke hele skolevæsenets økonomi. Skolebestyrelsen anbefaler en udskydelse, til økonomien er på plads”, skriver Kongeskærskolen.

”Vi er bekymrede for, at de planlægningsmæssige ændringer og de økonomiske tiltag ikke følges ad, og at man ved en vedtagelse af endnu en overbygningsskole pr. 1. august 2020 vil udfordre det samlede skolevæsens planlægning og økonomi”, skriver formand Morten Enni fra skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen i Aakirkeby.

”Generelt er vi bekymret for, at processen går for hurtigt, og at alle aspekter derfor ikke bliver grundigt belyst”, lyder det fra skolebestyrelsen og samarbejdsudvalget på Paradisbakkeskolen i Nexø.

”Hvorvidt overbygningen skal etableres pr. 1. august 2020, er der en bekymring for, om det på den meget korte tid og i lyset af den nuværende situation med lukkede skoler kan nås på en for elever og personale forsvarlig måde. Vi opfordrer til, at overbygningen etableres pr. 1. august 2021 i stedet”, skriver Thomas Garfort som formand for skolebestyrelsen på Søndermarksskolen i Rønne.

Åvang minder om løfte om ro

Fordi en overbygning i Hasle allerede fra næste skoleår vil kræve, at Svartingedal Skole får tilført lærere fra en eller flere andre skoler på Bornholm, anbefaler også skolevæsenets centrale samarbejdsudvalg at vente.

”CenterMED påpeger, at det er uhensigtsmæssigt for alle folkeskolerne, at sagen skal behandles så forhastet. Processen bevirker store udfordringer i forhold til planlægningen på skolerne, herunder fagfordelingen for lærerne, som først kan meldes endeligt ud til medarbejderne efter kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj, hvor forholdene for skolerne ligger fast. CenterMED udtaler, at det vil være hensigtsmæssigt at vente med at etablere en overbygning på Svartingedal Skole til skoleåret 2021-22”, hedder det i svaret fra det forum, der samler topledelsen og de ansatte i Bornholms skolevæsen.

På Åvangsskolen i Rønne ved man allerede, at en overbygning i Hasle fra august vil gribe ind i Rønne- skolens egen lærerstab. Det får skolebestyrelsesformand Stine Hansen til at minde om, at politikerne har lovet ro om den bornholmske folkeskole i hele denne valgperiode.

”Sagsbehandlingen virker presset, hvis den ønskede opstart skal være færdigarbejdet til skoleåret 2020-21. Derfor tilslutter skolebestyrelsen sig CenterMEDs bekymring omkring en forhastet proces”, skriver hun.

”Etableringen af overbygningen har særlige konsekvenser for Åvang, idet det i givet fald vil medføre en reducering i vores lærerstab. Det vil betyde, at lærere skal omplaceres i sommerferien, hvilket giver uro. Den tiltrængte ro på skoleområdet er nu ændret og giver usikkerhed på flere forskellige områder”, lyder det også fra Åvangsskolen.

Hasle sigter helt anderledes

Svartingedal Skoles eget høringssvar skiller sig ud fra alle de andre folkeskolers. Skolen i Hasle nævner ikke noget om nogen af de bekymringer, som de andre skoler med gradsforskelle har til fælles.

Svartingedal Skole taler i stedet om den brede enighed om overbygningen blandt elever, lærere og forældre og om sidste års kamp, der nu er ”tæt, tæt på målstregen”. Skolen roser også de bornholmske politikere og virker meget sikker på, at den vil have en overbygning allerede fra august.

”Vi glæder os ustyrligt til at tage hul på en ny æra efter sommerferien, for vi er helt klar til også at byde 7. klasse varmt velkommen”, skriver skolebestyrelsens formand Britta Rahm.