Business Center Bornholm. Foto: Berit Hvassum

Vesløv: Her er den nye formands store opgave

Peter Vesløv fratræder formandsposten for Businesscenter Bornholm engang midt i maj, hvor der skal udpeges en ny bestyrelsesformand.

Vedkommende går nogle udfordrende år i møde, der på den korte bane vil handle meget om coronakrisen og krisehåndtering, men Peter Vesløv spår, at der på den længere bane er rig mulighed for udvikling af det bornholmske erhverv. Særligt inden for den grønne sektor og i energien.

– Den næste formand kommer til at stå over for en spændende rejse. Først og fremmest kommer vi til at kigge ind i en tid med corona, hvilket betyder, at der for den nye formand kommer til at ligge noget krisestyring, der skal håndteres. Det er selvfølgelig noget lort, og det var der ikke nogen, der kunne forudse. I min optik betyder det, at BCBs rolle kommer til fortsætte i det gode spor, der er blevet lagt med de handlinger og indsatser, som peger i en retning af en øget effektivitet inden for iværksætteri og alle de andre kernekompetencer, der ligger inden for Businesscenteret. Derudover skal vi være dygtige til at lave krisestyring sammen med vores medlemmer og hjælpe med redningspakker og lønkompensation og så videre, siger Peter Vesløv.

Den grønne strategi

– På den lidt længere bane skal man blive ved med at holde fast i, at vi har en grøn strategi på Bornholm. Vi skal kigge ind i de muligheder som hele vindmølle- og offshoreindustrien og havnen kan kaste af sig. Hvad betyder det rent arbejdsmæssigt for vores virksomheder? Er der nogle produkter, der skal leveres til den her nye form for industri, når og hvis den kommer? Hvordan kan vi motivere og inspirere vores medlemmer til at kigge ind i det og se, om der ligger nogle nye forretningsområder og muligheder for noget iværksætteri? Perspektiverne er ikke bare at skabe arbejdspladser. Med arbejdspladserne kommer også et krav om, at vores eksisterende medarbejdere skal opkvalificeres og måske blive dytigere til nogle nye ting.

Utilfreds over politisk vaklen

Derudover skal der fortsat være fokus på at lokke mere kvalificeret arbejdskraft til øen til at løse nogle af de nye opgaver, som den grønne omstilling byder på.

– Der er også perspektiver i, at vi måske skal tiltrække nye kompetencer til Bornholm, og det afføder et endnu større behov for satsninger i forhold til Tilflytterservice for eksempel. En af de opgaver, som den nye formand vil komme til at stå overfor, er at sikre, at der kommer et langt, sejt træk med Tilflytterservice. At det ikke kun er noget, der løber fra år til år. Det er altså vigtigt, at vi får en langsigtet strategi for vores Tilflytterservice, så vi kan nå de 42.000 indbyggere i 2028, som er en flot målsætning, synes jeg, siger Peter Vesløv, der generelt er utilfreds over den kommunale opfølgning på kommunens ellers ambitiøse målsætninger. For eksempel med hensyn til planerne for Bright Green Island-initiativet.

– Jeg synes, der har været noget vaklen fra vores politiske systemer i forhold til Bright Green Island. Jeg synes ikke, at man vedholdende nok, at man har holdt ordentlig fokus og afsat de fornødne ressourcer, der skal til for at få den strategi op og køre ordentligt. Det kræver et markant bedre arbejde end det, der foreligger på nuværende grundlag, siger Peter Vesløv.

Peter Vesløv. Arkivfoto: Berit Hvassum

– Bright Green Islands intention fra starten af var, at det skulle være en erhvervsstrategi, fordi uden erhvervet kommer alle de her planer aldrig nogensinde op og flyve. Kommunens opgave er i min bog i den her sammenhæng at være indpisker. Kommunen bør afsætte x-antal millioner kroner over en langvarig periode og etablere en tilsvarende organisation som den, man har omkring Folkemødet, og simpelthen give Bright Green Island et ordentligt skub. Det nytter ikke noget, at vi hele tiden står lidt på bagkant. Vi får jo nogle flotte priser og masser af anerkendelse, men vi må bare konstatere, at hvis ikke det havde været for Bornholms Energi og Forsyning og tildels også Business Center Bornholm og havnens aktiviteter, så havde Bright Green Island-strategien været ilde stedt. Man bliver nødt til at sadle fuldstændigt om, siger Peter Vesløv.

Ny identitet i global kontekst

Det handler om at omstille Bornholms selvforståelse til en mere international ramme, og det kræver mere af kommunen, end den har postet i projektet.

– Vi må forstå, at det her er vores langsigtede investering for, at vi som ø og samfund får en ny identitet i en global kontekst. Vi har på Bornholm nogle ting, der er rigtig spændende, og vi har nogle fine grundpiller at arbejde videre med, men det kræver meget mere engagement og meget mere ressourceallokering end det, vi kigger ind i lige nu, siger Peter Vesløv og fortsætter:

– Det vil blive den nye formands opgave at holde den gryde i kog og sørge for at synliggøre, hvordan det har betydning for erhvervet, at vi som samfund bevæger os i den retning. For mig at se gælder det om, at kommunen viser, at det her, det vil vi saftsuseme. Der skal ske noget. Det er et mega langt sejt træk. Det handler ikke om bare at sætte nogle elbusser ind og så tro, at man har løst hele den grønne omstilling. Vi skal ind og se på alle de måder, vi gør tingene på. Og vi må bare konstatere, at kommunen i en lang periode har nedroslet de aktiviteter, siger Peter Vesløv.

Han forstår udmærket, at det for kommunen handler om at finde pengene i budgettet til at forfølge BGI-strategien, men han er ikke enig i den prioritering, som kommunalbestyrelsen har foretaget.

– Jeg forstår fint, at det handler om, at man ingen penge har og derfor prioriterer nogle områder frem for andre. Bright Green Island har blandt andet fået sig et huk, fordi koordinatoren og fundraiseren er blevet afskediget. Det kan virkelig være en dårlig investering af tage sådan nogle elementer ud. Jeg mener, at man må have modet til at se langsigtet på BGI-strategien. Det har der bare ikke været politisk opbakning til, og det er sådan noget, den nye formand kommer til at arbejde intenst på for at holde gryden i kog og gøre sit til at politkerne får den samme forståelsesramme som vi i erhvervet har, siger Peter Vesløv.

Peter Vesløv fratræder posten som bestyrelsesformand og forlader bestyrelsen i Businesscenter Bornholm omkring midten af næste måned.