Peter Vesløv. Arkivfoto: Berit Hvassum

Peter Vesløv: Der skal nye kræfter til

Onsdag var der repræsentantskabsmøde i Business Center Bornholm (BCB).

BCBs repræsentanter mødtes hver for sig bag hver sin computerskærm over onlinemødeplatformen Zoom. Over tres deltagere “mødte op” online, hvor Peter Vesløv kunne fremlægge sin sidste beretning som formand for BCBs bestyrelse.

Efter mange år som formand for erhvervscentret forlader han formandsstolen engang i midten af maj.

– Jeg har været formand i næsten syv år. Nogen vil sikkert også sige, at det har været for længe, griner Peter Vesløv.

– Tiden er gået stærkt. Vi kom fra et BCB, som så helt anderledes ud, da jeg trådte ind som formand. Det var en projektorganisation, som vi var flere, der syntes havde flyttet sig væk fra sine kernekompencer omkring iværksætteri, men var blevet mere en forlænget arm, der fungerede til at holde projekter kørende i regionskommunens format. Det var voldsomt uhensigtsmæssigt, fordi kunderne i butikken havde svært ved at finde ud af, hvad BCB var for en størrelse. Der synes jeg, at organisationen har flyttet sig til i dag at være bredt anerkendt for sin rådgivning og sin professionelle tilgang til iværksætteri, og til også at være en god sparringspartner for borgmesteren og regionskommunen på vegne af erhvervet, siger Peter Vesløv.

– Det har været en spændende rejse, som jeg har været rigtig glad for at have været en del af. Og nu er den tid kommet, hvor staffetten skal gives videre, siger han.

Formanden for BCB udpeges af Erhvervsrådet der består af Bornholms arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Der vælges  mellem bestyrelsesmedlemmerne i BCB og erhvervshuset, der hver er valgt blandt øens fire erhvervsfremmende organisationer: Dansk Industri, Dansk Byggeri, Horesta og Dansk Erhverv. Peter Vesløv har siddet som DI’s mandat.

Ifølge den afgående formand er der ikke én særlig grund til, at han vælger at trække sig fra posten. Det er noget, han har overvejet i længere tid, og ser man bort fra den nyligt opståede coronakrise, så er BCB i en god position, hvor Peter Vesløv godt tør overlade posten til en anden.

–  Jeg synes, at tiden er kommet til at der skal nye kræfter til. Jeg har været der i syv år, og jeg har mere end fuldtidsbeskæftigelse i mit normale virke som direktør for Beck Pack Systems. Jeg har brugt mange kræfter på vores erhvervsfremme på Bornholm, og det har været mega spændende. Jeg står af på et tidspunkt, hvor vi har transformeret BCB til at være det, vi gerne vil have det skal være. Vi er kommet ind i det nye system med den nye erhvervsfremmelov og har sat et nyt hold med Christa Lodahl som ny chef i spidsen. Så jeg synes sådan set, at alle de brikker, der skal til, for at man kan sige, at det er et godt tidspunkt – hvis der findes et sådan tidspunkt – at stå af på. Jeg kan ikke forestille mig et bedre grundlag at give formandskabet videre på end det, vi er på nu. Jeg må medgive, at jeg selvfølgelig ikke havde set corona snige sig ind ad bagdøren, men på det tidspunkt var beslutningen allerede truffet, siger Peter Vesløv.

To forskellige verdener

Han fortæller, at han har været glad for sit arbejde som formand og samarbejdet med Bornholms Regionskommune, men at det til tider kan være en særpræget situation at skulle skræve over både erhvervslivet og det kommunalpolitiske arbejde.

– Når man sidder på formandsposten for Businesscenteret, kan det for en erhvervsmand godt være et lidt kontrastfyldt arbejde, fordi den politiske verden er meget forskellig fra erhvervsverdenen.

– I erhvervet bliver beslutninger nogen gange truffet meget hurtigere, og der er væsentligere færre agendaer, der skal tilgodeses end i den politiske verden. Der kan være rigtig, rigtig mange agendaer, der skal tilgodeses i den politiske arena, og det giver nogle udfordringer. Politikere har tendens til at kigge meget overordnet på problemstillinger, som, når de skal udmyndes, kan være ret så komplicerede at gøre virkelige. Det er der nogle gange ikke rigtig opmærksomhed på politisk. Det er mere sådan noget: ”Nu har vi truffet beslutningen, så nu må vi få det til at virke.” Sådan opererer vi jo ikke rigtigt i den private sektor. Det er lidt anderledes. Men det synes jeg også har været spændende at få lov til at være med til – at forhandle med ministre og Christiansborg om, hvordan de her ting skal støbes for at få det bedste for Bornholm, siger Peter Vesløv.