Trekløveret bag Bormholms Stemme version 2: Mette Zacho, Anita Corpas og Lisbeth Riemann. Eget foto

Fredagens leder: Nye toner over Bornholm

Vi skal samle på de gode oplevelser, for mediebilledet er for tiden ved at gå under af livstrættende beretninger om smittefare, økonomisk deroute og stilstand. Mens store dele af det kulturliv og samvær, der normalt skal give os nærende adspredelse i hverdagen, er sat på pause, så kæmper menneskeheden kloden over for at gardere sig mod en fare, vi først ikke tog alvorligt nok – og siden fik enorm respekt for. Og som i dag aflyser alt. Tilbage står en påmindelse om livets skrøbelighed og om, hvor afmægtigt mennesket i virkeligheden er. Selv om vi ofte glemmer det.

Hvor er det dog befriende, at der også sker noget opløftende og optimistisk, som peger frem mod, at der er et liv og en normalitet efter corona. Og så endda en historie fra mediernes egen verden, der ikke handler om nedskæringer. Men om at noget nyt opstår. Måske endda med plads til fordybelse og eftertanke. Lad os bare turde tro på, at alting er mere normalt den 1. september 2020. Præcis den dag bliver Bornholm efter planerne beriget med en ny radiostation – der bærer et for mange velkendt navn. Bornholms Stemme er navnet.

Den nye udgave af Bornholms Stemme vil især henvende sig til bornholmere på 50 plus. Og ifølge Anita Corpas, der er radioens stifter, ejer og direktør, er ønsket at skabe en seriøs radiostation, der vil gå i dybden med emner som eksempel kunst, kultur, eksistens, gastronomi og vine.

”Formålet med radioen er blandt andet at understøtte øens kulturelle identitet gerne gennem samarbejde med andre lokale aktører,” forklarer Anita Corpas til Bornholms Tidende.

Imens vi ærgres og i stigende grad irriteres over at leve under et åg af kontrol og et stort savn af mellemmenneskeligt samvær, så kan det måske løfte humøret, hvis vi ser på Bornholm som en kedel, hvor trykket lige nu stiger. Fordi mange stadig gerne vil styrke sammenholdet. Aflyste koncerter, aflyste udstillinger, aflyst folkemøde, aflyste foredrag, aflyste generalforsamlinger – alt sammen rummer en opsparet energi, som vi gemmer til senere, hvor øen eksploderer i en damp af indestængt liv, når vi endelig slippes løs igen. Sikke et brag det bliver, når vi vrimler ud af vores huler, ryster støvet af os og slipper livsglæden fri.

Og midt i den kulturelle vrimmel må meget gerne være en ny radiostadion, der nærer vores tanker, udfordrer og skubber til vores faste meninger.

Hvis alt går efter planen, kommer vi til at kunne høre den nye nicheradio på både FM og DAB, hvilket Slots- og Kulturstyrelsen har givet sendetilladelse til.

Radioen får hjemsted og studie på Møbelfabrikken i Nexø, hvor den får selskab af en bred vifte af andre iværksætterprojekter, der ønsker at bidrage til den kulturelle mangfoldighed på Bornholm.