Foto: Jakob Nørmark

Lukket land: Testcenter er i al anonymitet blevet taget i brug

En teltplads blev i weekendens løb rejst bag voldene på landsstævnestadion i Rønne, og i går, onsdag, begyndte de første borgere at køre til testcentret.

At få informationer om, hvad der kommer til at foregå på Testcenter Danmarks bornholmske opgave, har været en svær tjans for pressen.

I søndags fik Bornholms Tidendes fotograf besked på at holde sig væk af en ansat i Region Hovedstaden, da vi ville tage et billede af arbejdet med at gøre teltpladsen klar, og siden da er der blevet placeret skilte på hele det rekreative område. ”Adgang forbudt på volden”, står der, uden at forbipasserende kan læse hvem, der er afsender på budskabet. Et af skiltene er forsynet med en tilføjelse om, at ”fotografering og videooptagelse er FORBUDT,” som der står med versaler.

Ved Torneværksvej er indkørslen bag kolonihaverne ensrettet, og et hvidt skilt med teksten ”COVID-19 testcenter” leder personer, der skal podes, ind til teltområdet.

Mandag forsøgte vi her på avisen at finde ud af, hvornår testcentret skulle åbne, og det nærmeste, vi kom et svar efter samtaler med kommunikationsmedarbejdere i Sundhedsministeriet, Region Hovedstaden, Danske Regioner og Bornholms Hospital, var, at det ”formentlig skulle åbne onsdag”, og at det var Statens Serum Instituts opgave at fortælle om, hvem der kan testes, og hvad strategien er. Statens Serum Institut, der har meget at se til for tiden, har ikke vendt tilbage på Bornholms Tidendes henvendelser.

Først da Bornholms Regionskommune onsdag ved middagstid udsendte en pressemeddelelse om, at 1.800 medarbejdere får tilbudt at blive testet for covid-19 på testcentret, modtog offentligheden lidt information om, hvad teltpladsen er tiltænkt.

Endnu engang tog vi kontakt til sundhedsvæsnet, og med hjælp fra Bornholms Hospital, der har været involveret i oplæringen af nye podere, lykkedes det at få kontakt til en af de ansvarlige personer for opførslen af testcentret.

– Det eneste, jeg kan fortælle, er, at vi svælgpoder, siger beredskabsmanager Martin Fjordholt fra Region Hovedstaden over telefonen.

Resten er op til Statens Serum Institut, fortæller han, inden han indvilliger i at løfte lidt mere af sløret.

– Vi har en kvote på 40 borgere om dagen. Det er den kapacitet, som centret får tildelt. Man regner med at fordoble antallet i næste uge og fordoble det igen ugen efter.

På den måde vil det daglige antal tests nå op på 160 personer i løbet af et par uger. Kvoten på Bornholm er tilpasset befolkningstallet.

Han bekræfter, at de første borgere dukkede op i løbet af onsdagen.

– I dag er der udbudt 40 tider. Det har ikke været sådan, at vi fra starten kan udnytte alle tider, siger Martin Fjordholt.

Det er muligt at blive podet uden at stige ud af bilen, ligesom der vil være adgang for gående. Hele testningen, som man inviteres til af Statens Serum Institut via E-boks, varer fra ankomst til afgang nogle få minutter, fortæller Martin Fjordholt.

I første omgang vil man på testcentret kun kunne blive podet, og testen kan efterfølgende fastslå, om man er smittet med covid-19. På et senere tidspunkt forventes det, at Testcenter Danmark også vil udføre antistoftests ved hjælp af blodprøver, så man kan undersøge, om man tidligere har haft coronavirussen i systemet og har udviklet antistoffer imod den. Foto: Jakob Nørmark

Det er værnepligtige fra beredskabsstyrelsen i Allinge, der foretager podningen,

– De har værnemidler på, fordi man let kommer til at hoste, når man får podepinden ned i svælget. Men den, der i øvrigt er derude har ikke, fordi det som udgangspunkt er raske, man har med at gøre, siger Martin Fjordholt.

Region Hovedstaden har nogle få personer udstationeret på det bornholmske testcenter, mens professionelle soldater fra kasernen tager imod borgerne og leder trafikken på den ensrettede vej igennem testanlægget.

– Vi arbejder på at få ansat personale specifikt til centret, fortæller Martin Fjordholt om det videre arbejde.

Kun personer uden symptomer skal testes på landsstævnestadion, hvor undersøgelserne er en del af samfundssporet i den nationale teststrategi. Når der er mistanke om sygdom, skal podningerne fortsat finde sted på Bornholms Hospital – i sundhedssporet.

Telefonsamtalen rundes af med, at jeg spørger, om vi kan få lov til at komme indenfor og fotografere. Det er en mulighed, men vil kræve særlig tilladelse fra Region Hovedstadens presseafdeling, fortæller Martin Fjordholt. Så måske kan vi fremvise teltene en af de næste dage.

Jeg gik en tur ved stadion tidligere på dagen, men vovede mig ikke op på voldene på grund af skiltene. Hvordan har I fået hjemmel til at spærre hele området af?

– Det er den lokale beredskabsstab, som består af politiet, kommunen, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og sundhedsteamet, som i enighed siger, at de gerne vil betragte området som sundhedsområde, så man kan være uforstyrret derinde.

Bornholms Politis konstituerede politidirektør Frits Kjeldsen, der er leder af den lokale beredskabsstab, oplyser til Bornholms Tidende, at skiltene på stadion ”er en del af pakken” som sundhedsmyndighederne har opsat i hele landet, og at der er givet nogle tilladelser til etableringen af testcentret fra beredskabsstabens side.