Arkivfoto: Berit Hvassum

Fundraiser og koordinator tjente mere end tre gange deres samlede årsløn hjem på en måned: Politikere i forsvar

Da det tirsdag kom frem, at Bornholm modtager EU-energiprisen Responsible Island Prize og 3,7 millioner kroner, stod det samtidig klart, at regionskommunens tidligere fundraiser og den tidligere koordinator for Bright Green Island på cirka en måned sidste år havde tjent deres samlede årsløn inklusive pension hjem mellem tre og fire gange.

For både fundraiser Katja Sofie Tolstrup og Bright Green Island-koordinator Lena Schenk blev arbejdet med at søge om EU-prisen samtidig blandt de sidste, som de udførte for kommunen. Begge stillinger blev sparet væk, da en enig kommunalbestyrelse i slutningen af september sidste år indgik forliget om dette års kommunebudget.

Selvom EU-prisen blev det seneste eksempel på, at både de to stillinger og andre, der også forsvandt med budgetforliget, tjente sig selv hjem og mere til, står de involverede politikere stadig bag beslutningen. Før den blev truffet, havde kommunens embedsværk oplyst, at alene den kommunale fundraiser havde været involveret i at hente 43 millioner kroner hjem i den tid, hvor hun havde været ansat.

– Jeg har ikke tænkt, at det var en fejl, at de stillinger blev nedlagt. Det er klart, at det får en betydning, at de ikke er her mere. Men jeg synes, at der er lagt en fornuftig plan for, hvordan vi løfter opgaverne, både i forhold til Bright Green Island og kommunens fundraising, siger borgmester Winni Grosbøll (S).

Flere går hårfin balancegang

Andre politikere balancerer mellem på den ene side at anerkende de to medarbejderes indsats for at skaffe Bornholm EU-prisen og de 3,7 millioner kroner – og på den anden side forsvare et budgetforlig, som de satte deres underskrifter på. En af dem er gruppeformand Søren Schow (V).

– Deres indsats har båret frugt nu. Hvis prisen i høj grad er de tos fortjeneste, er det glædeligt og godt set, at de spottede, at vi kunne få den her pris. Men jeg synes ikke, at man ud af det, at vi fik prisen, kan konkludere, at det var en fejl, at deres stillinger blev nedlagt, siger han.

– Jeg skal ikke kunne sige, om det var en fejl at fjerne de funktioner. Men ved at fjerne dem, fjerner man selvfølgelig også det aktiv, som de var, siger Søren Schow.

På samme linje er Bjarne Hartung Kirkegaard (KD).

– Jeg ved, at de folk, hvis stillinger desværre blev nedlagt, har lavet et rigtig godt stykke arbejde. Det var heller ikke et forslag, der var vokset i min baghave. Men i budgetforhandlinger er der noget, som man kan få og noget, som man ikke kan få, og jeg prøvede at passe på ældreområdet, siger han.

– Ikke bare de to, men også andre, har levet fuldstændig op til det, som de skulle og også mere til. Nu blev det bare sådan. Jeg vil ikke svare direkte på, om det var en fejl, at deres stillinger blev nedlagt. Nogle gange bliver knuderne bare bundet på en måde, som man godt kunne have ønsket sig anderledes, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

DF: Andre kunne også have gjort det

Dansk Folkeparti holder sig til, at EU-prisen også kunne have været hentet hjem af andre end de to, der nu gjorde det på regionskommunens vegne.

– Jeg tænker, at der sidder masser af andre folk i lignende funktioner, der sikkert også kunne have søgt de penge. Det kan godt være, at prisen var deres fortjeneste. Men havde de ikke været der, havde nogle andre måske søgt de penge, siger gruppeformand Linda Kofod Persson (DF).

– Vi har skåret nogle stillinger væk, som vi ikke havde penge til, og det står jeg inde for. Jeg havde et kommunebudget, som jeg skulle have til at gå op, uden at det gik ud over børn, unge og ældre, og det er det ansvar, som jeg tager på mig.

 

Det kunne også have været
nogle andre, der havde
skaffet de penge hjem

 

Som borgmester Winni Grosbøll har også Linda Kofoed Persson tillid til, at opgaverne stadig bliver udført.

– Der vil også i fremtiden være nogle, der søger penge for kommunen, og jeg har heller ikke lyst til at hænge hele fortjenesten op på to personer. For det kunne også have været nogle andre, der havde skaffet de penge hjem, siger hun.

Kirstine van Sabben (BL) taler om en svær beslutning, som hun blot så som mindre problematisk end andre måder at finde de samme penge på.

– Når man laver et kommunebudget, er det lidt det muliges kunst. Jeg kan sagtens huske den debat, som vi havde, og det var bestemt ikke let at forklare og forsvare den beslutning. Men alternativet havde været værre. Det var ikke, at vi ikke havde brug for de stillinger. Der var bare nogle andre, som vi havde mere brug for, siger hun.

– Jeg vil ikke sige, at det var en fejl. Det var en beslutning, som en enig kommunalbestyrelse tog. Selvfølgelig er det ærgerligt at måtte sige farvel til gode medarbejdere. Det er ikke altid nemt at være politiker og skulle træffe beslutninger. Men det er nu en gang det, som vi er valgt til, siger Kirstine van Sabben.

SF: Opgaverne bliver stadig løst

Leif Olsen (SF) mener ikke, at man kan tilskrive kun to personer æren for EU-prisen og de 3,7 millioner kroner. Også han har tillid til, at andre i kommunen nu holder øje med hvilke penge, der kan søges.

– Det er alt for simpelt sat op. Det er jo ikke enkeltpersoner, der skaffer de penge her. Det er hele afdelinger, og så sidder der nogle og er tovholdere på det. Sådan vil det også være fremover, siger han.

– Da vi søgte penge til De Små Børns Bornholm, var fundraiseren også inde over, men hun lavede jo ikke det hele. Det var det samme med de penge, som Nordea-fonden gav os til Bornholms Grønne Bølge.

– Når stillinger bliver nedlagt, er det klart, at der er indsatser, der ikke bliver udført. Men i et tilfælde som det her er der specialister, der holder øje med hvilke penge, som vi kan søge, siger Leif Olsen.

Men i det her tilfælde forsvandt specialisten jo også i og med, at stillingen som Bright Green Island-koordinator var blandt dem, der blev fjernet?

– Ja, det kan du sige. Det var den funktion, der holdt øje med penge at søge til Bright Green Island, ja. Men det betyder jo ikke, at der ikke er andre, der også holder øje med hvad der er af penge at søge, siger Leif Olsen.

– Det var ikke SF’s forslag, at de her funktioner skulle fjernes. Men vi er med i budgetforliget, så selvfølgelig står vi ved det.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Morten Riis (EL) og Lars Randorff Nørgaard (AL).