Knud Andersen taler på generalforsamling på højskolen. Arkivfoto: Allan Rieck

Knud Andersen færdig som formand på højskolen

Knud Andersen har trukket sig som formand for bestyrelsen på Bornholms Højskole. Det fortæller han i en mail.

På et bestyrelsesmøde i går, tirsdag, udtrykte et flertal i bestyrelsen mistillid til formandens ledelse af arbejdet med at bringe højskolen på fode igen efter en række turbulente år.

– Det tog jeg naturligvis til efterretning og udtrådte af bestyrelsen ved mødets afslutning, fortæller Knud Andersen.

Den konkrete sag er vokset ud af en intern kritik mod skolens leder Allan Gardersøe. Gardersøe, der overtog forstanderposten for 10 måneder siden efter Bente Larsen, har det seneste halve år været under beskydning fra både lærere og elever. Kritikerne har blandt andet klaget over at Gardersøe ikke i tilstrækkeligt omfang lever op til Højskoleleovens paragraf 1, som beskriver højskolens vigtigste opgave: undervisning i almen dannelse.

En af kritikerne, en tidligere elev, har for en måned siden indbragt sagen for Folketingets ombudsmand, som ifølge Knud Andersen har afvist at behandle den.

Som en konsekvens af Knud Andersens exit har forstander Allan Gardersøe meddelt, at han også stopper på højskolen.