Udendørsrestauranten Svanereden har ryddet sit lejede område på Svaneke Havn. Foto: Jens-Erik Larsen

Restaurant lukker og sætter advokater på kommunen

Udendørsrestauranten Svanereden på havnen i Svaneke kommer ikke til at åbne igen, siger ejer Birger Kofod.

Restauranten har ryddet alt sit inventar væk fra havnen.

– Vi har fjernet det hele og lukket ned, siger Birger Kofod, og oplyser, at 15 ansatte skulle have arbejdet på Svanereden i denne sæson.

En af dem er Kristina Dybeck, som var ansat som daglig leder af Svanereden – Mad over Bål og har arbejdet på restauranten i seks år.

–  Det har været en hårdt at skulle pakke ned, og jeg har været meget ked af det. Det har været et skævt, sjovt, folkeligt og festligt sted, og jeg tror, at blandt andet mange børnefamilier bliver kede af, at vi er væk, og i det hele taget har vi haft mange glade gæster her, siger Kristina Dybeck.

Hun oplyser, at var restauranten ikke lukket ned, ville man nu og senest 1. maj have været i gang – i første omgang med take away.

–  Jeg er nu røget ud i arbejdsløshed og går hjemme, siger Kristina Dybeck, der nu forsøger at finde et andet job.

Hun henviser til ejer Birger Kofod om, hvorfor restauranten er lukket.

Strid om byggetilladelser

Bag lukningen står en strid med kommunen.

Ifølge Birger Kofod har Svanereden en 20 årig uopsigelig lejekontrakt med kommunen på arealet på Svaneke havn. Lejekontrakten er indgået med den afdeling af kommunen, der står for administration af de kommunale havne. Ifølge restaurantejeren giver denne kontrakt og et tillæg til den mulighed for det inventar på området, som restauranten har anvendt – eksempelvis bålsted og skure.

Ifølge Birger Kofod har regionskommunen krævet, at Svanereden skal søge byggetilladelse til alt inventar på området, også bålstedet.

–  Vi fik sidste år besked på at lave en byggeansøgning, det har vi gjort, men vi fik afslag, så vi lukker, fordi kommunens afdeling byg har sagt, at vi ikke kan få byggetilladelse. Så det handler om, at to afdelinger i kommunen ikke er enige, mener Birger Kofod. Ifølge Birger Kofod bad han kommunen om dispensation for at kunne åbne denne sæson, hvor der allerede var ansat personale, men siger, at han har fået afslag på dispensation.

Skyldes den situation I nu står i, ikke, at I ikke har overholdt kontrakten?

–  Nej, jeg mener ikke, vi har overtrådt nogle regler eller betingelser, siger Birger Kofod.

Han vil nu have erstatning for de resterende 15 års leje af sin uopsigelige lejekontrakt.

– Jeg har sat advokat på. Jeg vil have erstatning, for jeg mener regionskommunen har brudt kontrakten, også selvom det er en anden afdeling, der har indgået kontrakten, end den afdeling, som kræver byggetilladelse.

Se kommentar fra kommunen herunder.

Som restauranten plejer at se ud. Foto: Allan Rieck

Kommunen: Restauratør kan frit udnytte sin kontrakt – men inden for reglerne

 

Regionskommunen mener ikke, man lægger hindringer i vejen for, at restauratør Birger Kofod fortsat kan drive sin udendørs restaurant Svanereden på Svaneke havn.

Palle Kreutzberg Tourell, leder af Veje, havne og beredskab hos regionskommunen, siger, det står restauratøren frit for at udnytte sin lejekontrakt.

– Birger Kofod har fortsat kontrakt på både areal og bygning og kan derfor fint drive restaurationsvirksomhed på Gruset. Han skal bare sørge for, at der kun er opstillet inventar på arealet – og ikke ting, der kræver byggetilladelse, siger Palle Kreutzberg Tourell.

Den oprindelige lejekontrakt med Svanereden er indgået med afdelingen ”Veje, Havne og Beredskab”.

Er denne lejekontrakt uopsigelig i 20 år? 

– Der er indgået dels en areallejekontrakt og en bygningslejekontrakt. Der er uopsigelighed fra udlejers side indtil 2035 for areallejekontrakten og indtil 2027 for bygningslejekontrakten. Uopsigeligheden gælder selvfølgelig kun, hvis lejer overholder vilkårene i kontrakterne, siger Palle Kreutzberg Tourell.

Hvilke krav har kommunen stillet til Svanereden? 

– Der er stillet flere forskellige krav igennem de sidste tre år ifm. håndhævelse af kontrakt og diverse aftaler, herunder krav i forhold til oprydning og renholdelse på det lejede areal. Krav om tilslutning af diverse forsyninger, el, vand og kloak. Kommunens byggesagsafdeling har stillet krav om lovliggørelse af opstillede mindre bygninger på arealet. Der kan være stillet flere krav, som jeg ikke umiddelbart har et overblik over, den korte svarfrist taget i betragtning, siger Kreutzberg Tourell.

Han oplyser at kommunens byggesagsafdeling har stillet krav om lovliggørelse af opstillede mindre bygninger på arealet, og at der derfor skulle søges om byggetilladelse.

 

Birger Kofod har stadig lejekontrakt
på arealet og har fortsat mulighed for
at drive sin virksomhed på arealet

 

Er det rigtigt, at virksomheden ikke har fået tilladelse til nogle af disse? 

– Byggetilladelse er ikke givet grundet forhold omkring planrammer m.v., oplyser Palle Kreutzberg Tourell.

Hvorfor ikke?

– Her må jeg henvise til kommunens byggesagsafdeling.

Har kommunen bedt virksomheden rydde pladsen inden 14 dage?

–  Ikke umiddelbart og Birger Kofod har stadig råderet over arealet jf. lejekontrakten. Dog skal ulovligt opførte bygninger være fjernet indenfor en given frist,  siger Palle Kreutzberg Tourell.

Har ikke overholdt krav

Hvis der ikke var krav i lejekontrakten til byggetilladelse til inventar, kan kommunen så kræve det nu? 

– Der er krav om, at der kun må opstilles inventar på arealerne. Inventar kræver ikke byggetilladelse, til gengæld skal inventar fjernes efter lukketid hver dag. Byggesagsafdelingen har vurderet, at nogle af de ting, der er opstillet ikke er inventar, men kræver byggetilladelse. Krav i forhold til Bygningsreglementet har ikke noget med lejekontrakten at gøre. Det vil altid være lejers forpligtigelse at søge og få de nødvendige tilladelser.

Så det handler mere om, at der var krav, men at de ikke er blevet opfyldt? 

–  Der har løbende været udfordringer med at få lejer til at overholde forskellige vilkår i kontrakter og aftaler, siger Palle Kreutzberg Tourell.

Ifølge Birger Kofod selv, mener han ikke, at han har gjort noget forkert, og vil nu kræve erstatning fra kommunen for de sidste 15 år af sin lejekontrakt, fordi han ikke mener, han kan forsætte sin virksomhed. Til det siger Palle Kreutzberg Tourell:

–  Birger Kofod har stadig lejekontrakt på arealet og har fortsat mulighed for at drive sin virksomhed på arealet.