Transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Transportministeriet

Ministeren kalder DAT til møde: Hvad gør I for at sikre trygheden om bord?

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har indkaldt DAT, som beflyver blandt andet ruten mellem Bornholm og København, til et møde på onsdag, den 29. april, om passagerernes sikkerhed i forhold til risikoen for smitte med Covid-19.

I sidste uge fik han sin kollega, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, til at udstede forbud mod, at fjernbusser er mere end halvt fyldte. Det skete i et forsøg på at undgå, at passagererne smitter hinanden med Covid-19 og på baggrund af, at Benny Engelbrecht havde oplevet, at passagererne sad særdeles tæt i busser fra Flixbus, som primært tilbyder rejser mellem større byer i Danmark og i Europa i øvrigt.

På baggrund af tiltaget i forhold til fjernbusser har Bornholms Tidende spurgt ministeren (se hele spørgsmålet i boksen her på siden) om, hvordan han ser på flyrejser, hvor DAT jo dagligt flyver med blandt andet passagerer, som skal til undersøgelse eller behandling på hospitaler i københavnsområdet.

Som patienter er disse rejsende en ekstra udsat gruppe, og som tidligere omtalt i avisen har direktøren på Bornholms Hospital, Annemarie Hellebek, udvirket, at patienterne inden rejse kan kontakte det ambulatorium, de er tilknyttet. Der vil så blive taget stilling til, om den enkelte patient skal have udleveret masker til at benytte på rejsen. Maskerne udleverer Bornholms Hospital, som også kan køre ud til patienten med maskerne, inden rejsen skal finde sted.

I et skriftligt svar på Bornholms Tidendes spørgsmål skriver transportministeren:

– Der er ingen tvivl om, at flyforbindelsen til og fra Bornholm er vigtig for bornholmerne; det ser vi særligt nu, hvor man fortsat har mulighed for at flyve til København, hvis man har behov for sygebehandling som følge af Covid-19. I den forbindelse er det DAT, der har ansvaret for at sikre, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver overholdt. Jeg har derfor indkaldt DAT til et møde, hvor de har mulighed for at fortælle, hvad selskabet gør for netop at sikre, at passagererne fortsat føler sig trygge ved at flyve til og fra Bornholm.

– Hvad angår Flixbus, så er det korrekt, at selskabet modsat DAT er blevet bedt om at medtage færre passagerer på de enkelte afgange, så man ikke sidder så tæt i busserne, som vi hidtil har set er tilfældet. Jeg har ikke indskærpet det samme budskab over for DAT, da flypassagerer unægtelig vil opholde sig i kortere tid i flyet, end buspassagerer typisk vil gøre på de ture, som Flixbus udbyder, da de ofte strækker sig over flere timer.

Om mødet mellem DAT og ministeren siger borgmester Winni Grosbøll (S):

– Overordnet set er alle aktørernes vigtigste rolle i øjeblikket at skabe en tryg hverdag for bornholmerne. Så jeg tænker, det er fint, at transportministeren og direktøren for DAT, Jesper Rungholm, finder en god løsning for det. Vi er jo dybt afhængige af vores flyrute til og fra Bornholm, og selvfølgelig skal flyrejsen være tryg også i disse tider.

Jesper Rungholm. Foto: Jens-Erik Larsen

DAT: Vi er begyndt at tilbyde masker

 

Jesper Rungholm, direktør i DAT, har svar på rede hånd, når han onsdag skal mødes med transportminister Benny Engelbrecht (S) for at tale om sikkerheden under flyrejser i forhold til smitterisiko i disse coronatider.

– Vi har i sidste uge givet vores besætningsmedlemmer instrukser om, at er der mindre end 50 procents belægning,skal folk sidde fordelt i kabinen, så der kun er én passager pr dobbeltsæde, og er der der en større belægning, bliver alle tilbudt en maske til flyveturen, når de går ombord på flyet, siger han.

Flydirektøren peger også på, at flyveturen mellem Bornholm og København trods alt kun varer 25 minutter og ikke flere timer, som nogle af fjernbussernes ruter gør.

– Vi gør også flyene grundigt rene hver aften og har dertil den seneste måneds tid stoppet vores recirkulation af luften i kabinen, tilføjer han.

– Der kommer hele tiden frisk luft ind, og den gamle luft bliver lukket ud – til forskel fra i en bus, hvor der ikke er nogen luftudskiftning.

Normalt recirkulerer man luften i fly, forklarer han, fordi det er dyrere i brændstof hele tiden at hente frisk luft ind.

Jesper Rungholm har også spørgsmål med til ministeren.

– Jeg vil spørge ham, hvordan man vil understøtte ruten økonomisk, for vi forventer, at der går nogle måneder endnu, inden vi når et normalt niveau, siger flydirektøren.

 

Spørgsmål til ministeren

Bornholms Tidende har i en mail spurgt Transportminister Benny Engelbrecht (S) om følgende:

“Mange bornholmere rejser med flyselskabet DAT til København og retur, når de skal til undersøgelse eller behandling på hospitaler der, og Bornholms Tidende har talt med folk, som på en sådan patientrejse har oplevet, at de måtte sidde særdeles tæt på andre passagerer under rejsen. Det kan skabe angstfyldte stunder, fordi der jo i sagens natur er tale om i forvejen syge og svækkede – ofte også ældre – personer, som nødigt skulle smittes med Covid-19.

Lige nu er der et tilbud til passagererne om, at de kan kontakte det ambulatorium, de er tilknyttet, og ad den vej eventuelt rekvirere masker til rejsen, hvis det skønnes nødvendigt.

Men hvad er transportministerens holdning? Er det acceptabelt at sætte passagerer – inklusive syge mennesker – så tæt sammen, som man nu engang sidder i et fyldt fly?

Og hvis det er acceptabelt, hvorfor er det så ikke acceptabelt i Flixbus og andre busser – for slet ikke at tale om tog?

Hvis DAT må have folk siddende tæt, fordi patienterne tilbydes mundbind, kunne Flixbus (og andre busselskaber, såsom Kombardobussen og Bornholmerbussen, som kører mellem Ystad og København på rejsen til Bornholm) så ikke på samme måde fylde busserne med folk, der bærer mundbind?”.