Ekkodalen. Foto: Berit Hvassum

Fredningsnævn har to ugers frist efter besøg i Ekkodalen

Dorte Bugge Jensen, biolog i Naturstyrelsen og projektleder på naturgenopretningsprojektet Ekkodalens Moser, har i denne uge brugt et par timer på at vise repræsentanter fra kommunen og de lokale naturforeninger rundt i Ekkodalen.

Det skete som led i en såkaldt fredningsbesigtigelse, hvor formand for Fredningsnævnet på Bornholm, Henrik Engell Rhod, samt repræsentanter fra kommunen, Dansk Naturfredningsforening og Friluftsrådet var blandt de tilstedeværende.

Efter besigtigelsen af det fredede område har Fredningsnævnet på Bornholm nu to uger til at udfærdige en afgørelse, som sendes til Naturstyrelsen. Derefter har kommunen, Dansk Naturfredningsforening og Friluftsrådet fire uger til at indbringe eventuelle indsigelser mod projektet til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Turen, der var cirka tre kilometer lang, ledte flokken fra Klippely via Ekkodalen til Jægerhuset, hvor Dorthe Bugge Jensen gennemgik projektet for de fremmødte. Herfra fortsatte besigtigelsen rundt om Egeholmen og tilbage til Klippely.

Naturstyrelsen Bornholm forventer at påbegynde anlægget af stier og vådområder efter sommerferien.