Bornholm kan danne skole: 25 millioner skal give små børn bedre start på livet

De mindste bornholmere mellem nul og tre år skal have en bedre start på livet. Det er målet, når regionskommunen og Egmont Fonden i de kommende fire år går sammen om at skyde i alt 25 millioner kroner i udviklingsprogrammet De Små Børns Bornholm. Fonden og kommunen betaler hver sin halvdel.

Børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund sammenlignet med børn i Danmark som helhed. Omkring 30 procent af alle børn i kommunens daginstitutioner er på den ene eller anden måde i mistrivsel, eller der er bekymring for mistrivsel. Bornholms børn har derfor en øget risiko for at komme dårligt fra start i livet.

Det vil De Små Børns Bornholm søge at sejle op imod. Programmet skal give alle de yngste bornholmere lige muligheder for at trives, lære og udvikle sig – og sikre, at bornholmske børns første 1.000 dage bliver præget af tryghed og stimulering, oplyser regionskommunen mandag morgen i en pressemeddelelse, der kalder den kommende indsats “banebrydende”. De Små Børns Bornholm kan også blive model for andre danske kommuner, fortæller kommunen.

Arbejdet vil blandt andet handle om at identificere mistrivsel hos småbørn tidligere og sætte hurtigere ind – og om at udvikle Bornholms dagtilbud. Projektet bliver forankret i kommunens Center for Børn og Familie og vil blive gennemført sammen med Socialt Udviklingscenter SUS.

– Med De Små Børns Bornholm lægger vi op til en ambitiøs indsats med at understøtte det gode, trygge og stimulerende børneliv med særlig fokus på de første 1.000 dage, som er afgørende for børns videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Det langsigtede mål er, at børnene vil klare sig bedre i skolen og i livet. Jeg er meget stolt og utrolig glad over, at programmet nu bliver en realitet. jeg har store forhåbninger til de kommende års indsats, siger borgmester Winni Grosbøll (S) i kommunens pressemeddelelse.

Også Egmont Fonden, der har finansieret forprojektet, venter sig meget af De Små Børns Bornholm. I forprojektet har et bredt udsnit af øens småbørnsfamilier, ledere og medarbejdere på tværs af kommunale fagligheder, lærer- og pædagogstuderende og aktører fra civilsamfundet bidraget til at udvikle den kommende indsatsen.

– Det er ikke tilfældigt, at vi støtter på Bornholm. Her er der et meget stort støttebehov blandt de små børn og samtidig politisk opbakning til dette store forandringsprojekt. Hvis indsatsen virker for de bornholmske børn, er det desuden vigtigt for os, at den spredes til andre dele af landet, så den kan komme alle små børn til gavn, sigerHenriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden.

Også Kommunernes Landsforening ser frem til at følge De Små Børns Bornholm. De kommende fire års arbejde kan blive vigtigt også for andre kommuner, mener Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), der også er formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg.

– Det er vigtigt, at vi i kommunerne giver alle børn den bedst mulige start på livet. Det, ved vi, har stor betydning både på den korte og den lange bane. I vores dagtilbud har vi et særligt ansvar for, at de børn, der kommer fra en sårbar familiebaggrund, får gode muligheder for læring, trivsel og udvikling. Derfor ser vi også i KL frem til at følge projektet og erfaringerne fra Bornholm, som jeg håber kan give inspiration til andre kommuner, der står med lignende udfordringer, siger han.