Gudhjem. Foto: Jens-Erik Larsen

Gudhjem: Ærgerligt at kommunen slækker på indsatsen

Repræsentanter for bestyrelsen i Gudhjem By- og Museumsforening var sammen med repræsentanter for Byforeningen Svanekes Venner, til møde i slutningen af oktober med kommunens to medarbejdere, der administrerer sager om bopælspligt. Inden mødet havde de modtaget en status pr 1. oktober for indsatsen i Gudhjem-Melsted.

Og det ser fornuftigt ud, fortæller formand Jørgen Jespersen:

– I alt 51 sager er afsluttet i Gudhjem-Melsted, 10 sager er under behandling, heraf ligger otte hos politiet. Så der er kun en håndfuld sager, der ikke er taget hul på endnu.

– Resultatet af de 51 sager er, at 30 boliger har fået beboere tilmeldt adressen. To boliger er sat til salg, seks boliger forbliver tomme på grund af  5-års forældelsesfristen, men de må ikke udlejes til ferie- og fritidsformål. I fire tilfælde er der givet midlertidig dispensation på grund af renovering, og permanent dispensation fra bopælspligten er givet i et enkelt tilfælde. Resten er sager, som er afvist på grund af fejl i BBR-registeret eller hvor dispensation er nægtet, forklarer Jørgen Jespersen.

– På mødet gennemgik kommunen lovgrundlaget og beskrev den nyeste arbejdsmetode og systematik i arbejdet. Vi fik desuden svar på en række spørgsmål. Det blev gjort klart, at vi ikke kan få oplysninger om udfaldet af de enkelte sager på grund af offentlighedslovens regler. Det, vi som forening kan medvirke med, er, at vi kan snakke med ejere og informere generelt om reglerne, og at vi kan oplyse kommunen om huse, der ser ud til ikke at være helårsbeboet.

Processen kørte ellers fantastisk

Jørgen Jespersen fortæller, at bestyrelsen i Gudhjem By- og Museumsforening fortsat vil presse på overfor politikerne for at få indsatsen intensiveret:

– Som det er bekendt, har kommunen besluttet at neddrosle indsatsen omkring overholdelse af bopælspligten til det halve i 2020, men efter vores mening og almindelig sund fornuft burde der i stedet ske en forøgelse af indsatsen, når man betænker, hvor mange sager der er på resten af øen, og på, hvor store merindtægter hver ny tilmeldt ovrefra giver kommunen i kommuneskat og bloktilskud.

– Jeg har spurgt kommunen, hvor mange der flytter ind i husene. Omkring 2/3 af husene bliver solgt til folk ovrefra, og der er omkring halvanden person tilmeldt i hvert hus i gennemsnit. Kommunen får en kommuneskat og et bloktilskud pr indbygger på cirka 75.000 pr år, og hvis du lægger de her tal sammen, kan det betyde en ekstra indtægt på tre millioner årlig – bare her i Gudhjem. Det bliver i hvert fald ikke mindre, når de sidste sager kommer med.

– Og når man tænker på, at der er cirka 500 tomme huse rundt omkring på øen, så vi snakker jo om en helt enorm potentiel indtægtsforøgelse for kommunen – og det er jo penge, der kommer ikke bare et enkelt år, men hvert eneste år fremover. I en situation hvor kommunen fattes penge, er det ubegribeligt, at der nu spares på indsatsen, og at den bliver halveret, påpeger Jørgen Jespersen.

Processen kørte ellers fantastisk

Han understreger, at kommunen ellers har gjort det rigtig godt her i det seneste år.

– Kommunen har intensiveret indsatsen, de har fået virkelig godt styr på det. Kommunens jurist havde fået lavet et rigtig godt system, som vi er virkelig godt tilfredse med. Det hele er systematiseret edb-mæssigt, så man i kommunen hele tiden har tjek på sagerne. Det har kørt fantastisk. Derfor er det bare så ærgerligt, at de nu reducerer indsatsen. Det er uforståeligt. I stedet for at reducere til det halve, så skulle man hellere forøge til det dobbelte.

Hos Gudhjem By- og Museumsforening ser man sig nødsaget til også fortsat at have fokus på problematikken med tomme huse.

– Hvis vi hører om et hus, der bliver solgt som sommerhus til nogen ovrefra, så vil vi henvende os til kommunen omkring det. Det må folk finde sig i. Det er ikke en opgave, vi synes er skide skæg, men hvis ikke man holder fast i principperne, så bliver Svaneke og Gudhjem og Allinge hurtigt tømt, for der er mange ældre mennesker i alle tre byer, slutter Jørgen Jespersen.