Foto: Berit Hvassum

‘Et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format’

2019-udgaven af Bornholms Kulturuge blev en værdig videreførelse af de nye tiltag, som blev testet i 2018 – og dermed det første ”rigtige” år, hvor elementerne fra Kulturugens vision for perioden 2019-2021 blev implementere.

Det fortæller Mikkel Bach-Jensen, formand for Bornholms Kulturuge, i den rapport – ”Bornholms Kulturuge – Evaluering 2019 og Handlingsplan 2020”, der er udfærdiget om den seneste kulturuge.

Kulturugens vision opsummerer han i korte træk således:

• Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format.

• Vi åbner for en række kulturspor med forskelligt fokus, man som deltager kan følge i løbet af de 10 dage, en kulturuge varer.

• Vi ønsker at vise hele øen for vores gæster – følger man et kulturspor, kommer man rundt på hele Bornholm.

I 2019 gennemførtes Bornholms Kulturuge med ni kulturspor, som alle indeholdt arrangementer flere steder rundt omkring på Bornholm. Klassisk musik, rytmisk musik, teater/scenekunst, kunst, madkultur, litteratur, kunsthåndværk, historie/kulturhistorie og natur bød på flere end 100 aktiviteter i løbet af 10 dage.

Der er foretaget en undersøgelse blandt gæsterne ude ved arrangementerne, og Mikkel Bach-Jensen glæder sig dels over, at gæsterne fortsat gerne bruger tid på at dele deres mening med kulturugen, dels at tilfredsheden med dens kvalitet fortsat ligger særdeles højt. Dertil kommer, at en undersøgelse blandt arrangørerne viser, at 74 procent af dem ”helt sikkert” vil deltage igen.

Rapporten oplyser, at antallet af arrangementer siden 2014 er vokset fra 41 og til 126 i 2019, hvilket primært er en følge af indførelsen af by-dage, som gav en lang række nye arrangører.

Hvor kulturugens bestyrelse er godt tilfreds med den lokale mediedækning, peger rapporten omvendt på, at det stadig ikke er lykkedes at opnå dækning i landsdækkende medier – til trods for, at Bornholm som sådan oplever en markant interesse fra såvel dansk som udenlandsk presse.

Den problemstilling, anføres det, vil bestyrelsen søge at finde løsning på.

Til gengæld investerede kulturugen efter en pause på et par år i år igen i annoncering i to dagblade, Politiken og Berlingske Tidende, og 17 procent af gæsterne i den undersøgelse, rapporten bygger på, henviser til annoncering som kilde til deres kendskab til arrangementet.

 

 

Fakta

Den udarbejdede rapport oplyser:

• Kulturugens gæster bedømmer kvaliteten lige så højt som hidtil, nemlig 8,58 i gennemsnit på en 10-punkts skala
• Vækst i antallet af gæster til arrangementerne på 14,5 pct.
• 75 pct. af publikum havde deltaget i Kulturugen i tidligere år
• 42 pct. af publikum deltog i fem eller flere arrangementer i løbet af Kulturugen.
• 57 pct. af Kulturugens gæster havde bopæl uden for øen.
• 86 pct. af tilrejsende publikum havde flere end fire overnatninger i forbindelse med besøget.
• Tilrejsende kommer fra hele Danmark, men flest fra København og Sjælland.
• Der blev solgt og udleveret 3.103 stk. badges.

 

 

Stor værdi

Bestyrelsen udtrykker stor tiltro til kulturugens værdiskabende effekt:

”For de tilrejsende gælder det således, at der er tale om turister, som skaber stor værdi for Bornholm, idet vi fra VisitDenmarks analyser er bekendt med, at kulturturister har højere døgnforbrug end andre gæster, og i tillæg hertil er det dokumenteret, at kulturugens gæster har længere ophold end øvrige besøgende”, står der således.

I øvrigt oplyses det, at publikum og arrangører har det til fælles, at de gerne kommer igen og igen, og at der på arrangørsiden grundlæggende er et stort ønske om at være en del af Bornholms Kulturuge, ligesom mange opfatter kulturugen som en effektiv platform til synliggørelse af dem selv og deres projekter.

Hvad angår finansiering af kulturugen i 2020 oplistes den således:

• Sponsorater og fondsbevillinger: 544.500 kr.

• Tilskud fra regionskommunen: 165.500 kr.

• Andre indtægter: 270.000 kr.

• Finansiering i alt: 980.000 kr.

Det beløb anføres som et minimum for at kunne realisere Kulturuge 2020, men såfremt det lykkes at øge finansieringen fra fonde og sponsorer, vil budgettet til arrangementer og til markedsføring blive øget tilsvarende, noteres det.