Foto: Berit Hvassum

Rønne Havns plan for Kanondalen fortsætter ad to separate spor

Et enigt økonomi-, erhvervs- og planudvalg besluttede onsdag at arbejde videre med realiseringen af Rønne Havns ønske om at leje og senere eje et areal ved Kanondalen, så det kan indgå i havnens drift i forbindelse med servicering af offshore-industrien. Samtidig besluttede udvalget, at sagen kører videre ad to selvstændige spor, så en midlertidig lejekontrakt og et muligt arealbytte ikke hænger sammen.

Udover at følge indstillingen fra kommunaldirektør Johannes Nilsson tilføjede udvalget, at indgåelse af en eventuel lejekontrakt først sker efter kommunalbestyrelsens behandling af en dispensationsansøgning den 20. februar 2020, samt at sagen om eventuelt mageskifte først behandles efter en endelig godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Det bekræfter gruppeformand Morten Riis fra Enhedslisten.

– Man kan sige, at hvis man ikke vil dispensere, så giver det ikke nogen mening at lave nogen lejeaftale på det tidspunkt, for så afventer man jo lokalplansarbejdet. Så man kan sige, at vi har gjort os umage for at skille den del ud, hvor Rønne Havn spørger, om vi vil lave mageskifte, fra det planarbejde, der skal foregå, for det har sådan set ikke noget med hinanden at gøre, siger han.

Værd at undersøge

I forbindelse med behandlingen af punktet ændrede udvalget lidt på det, så det blev et procespunkt i stedet for et beslutningspunkt.

– Som det ordret var skrevet i indstilling A, tolkede jeg det sådan, at hvis vi sagde ja, så havde vi faktisk sagt ja til det, som havnen har bedt om, og det er ikke fair, synes jeg, siger Søren Schow om sine egne overvejelser forud for den tekniske ændring, udvalget foretog.

Ændringen betyder så, at der ikke er sagt endeligt god for havnens plan, såfremt de nødvendige dispensationer kan opnås, men der er givet et vink med en vognstang, mener Morten Riis.

– Hvis nu man sagde, at det her område på ingen måde skal bruges til det her, så vil jeg sige, at så skulle man have stemt nej til det. Så jeg vil sige, at alle de partier, der sidder i økonomiudvalget, og som har været med til at behandle det her, de siger i udgangspunkt, at de mener faktisk, at det er værd at undersøge, om Rønne Havn kan bruge det areal til det formål, lyder det fra Enhedslistens gruppeformand.

 

 

Sagen kort

Rønne Havn A/S sendte i november en ansøgning til Bornholms Regionskommune om en toårig leje af de fem hektar på grunden ved Kanondalen, der blandt andet bruges til sankthans og cirkus.

På grund af store opgaver i 2020 ønsker havnen at råde over arealet allerede fra tredje kvartal.

Rønne Havn foreslår i ansøgningen at bytte jord med kommunen, der som modydelse vil modtage en del af havnens grund på Nørrekås, cirka to hektar mellem Nordre Kystvej og Bådehavnsvej. Det er et areal, som kommunen ønsker at forny og gøre mere attraktivt som led i byudviklingsplanen for Rønne.

Hvordan byttehandlen skal effektueres økonomisk, er endnu uklart.

Regionskommunen lægger op til at sætte gang i en proces, der kan sikre havnen en dispensation, så den kan rykke ind i Kanondalen, før en ny lokalplan er vedtaget.

 

 

Ind med helikopter

Både Morten Riis og Søren Schow sidder efter udvalgsmødet tilbage med den opfattelse, at der ikke er nogen alternativer til arealet ved Kanondalen, hvis regionskommunen ønsker at støtte Rønne Havns fortsatte ambition om at være udskibningshavn i forbindelse med offshore- og vindmølleprojekter i østersøregionen.

– Jeg spurgte ind til, om det virkelig er nødvendigt, at bruge det her grønne område. Er der ikke havneplads nok i forvejen? Men Kanondalen er en del af et område, havnen skal bruge, for den udnytter det hele og kan ikke finde mere plads på havnen, siger Søren Schow.

Enhedslisten har det grundlæggende sådan, at man er glad for, at Rønne Havn kan få mulighed for at blive udskibningshavn, og med de opgaver, der kan komme til havnen, kommer den til at mangle plads, er Morten Riis overbevist om:

– Vi kan ikke se ret mange andre muligheder, for eksempel at transportere store bygningsdele til noget af det arbejde op igennem byen eller flyve dem ind med helikopter. Det her er den eneste mulighed, hvis man skal bruge mere areal, end havnen allerede har, og det skal den, for ellers ville den ikke være interesseret i at leje det af kommunen. Selvfølgelig er det et rekreativt område i øjeblikket, men det er temmelig tæt på havnen, og jeg mener sådan set, at havneaktiviteter skal foregå på havnearealer. Det giver faktisk mening at placere det i forbindelse med havnen.

Lidt mere på banen

Når det kommer til et muligt mageskifte, ser de to medlemmer af økonomi-, erhvervs- og planudvalget lidt forskelligt på situationen.

For Morten Riis er det afgørende, at det lige præcis er to forskellige ting, og at kommunens myndighedsbehandling ikke skal påvirkes af, hvad havnen har af andre attraktive arealer, kommunen kan bytte med.

– For mig handler det om, at vi får så uvildig en sagsbehandling af det her som muligt, siger han.

Søren Schow er til gengæld ikke helt sikker på, at kommunalbestyrelsen vil synes, at det er det foreslåede område ved Nørrekås, der er bedst. Og der er måske også nogle forhold, der skal forhandles på plads, mener han.

– Det er i hvert fald de tanker, jeg har om det. Det kan være noget med, hvad der skal ske med området. Skal Rønne Havn være med til at betale noget af det? Er det kun selve mageskifteområdet? Og er det den udstrækning af området, eller skal det være større, eller skal det ligge et andet sted? Der er i hvert fald åbnet for muligheden for, at vi kan være lidt mere på banen og selv være med til at bestemme, hvilket område det skal være, siger Venstres gruppeformand.