Foto: Jens-Erik Larsen

Tilsyn giver Beof lov til at opkræve underdækning

I 2018, 2019 og en del af 2017 har Rønne Varme betalt meget mindre for varmen, end hvad Bornholms Energi og Forsynings (Beof) datterselskab Bornholms El-produktion (BEP) krævede.

Det havde Rønne Varme lov til som følge af den eksisterende varmeaftale, men når aftalen udløber til nytår, er Beof i deres gode ret til lægge underbetalingen oven i den regulære varmepris.

Det har Forsyningstilsynet tilkendegivet i en delafgørelse til klagesagen, som Rønne Varme har rejst.

Forholder sig ikke til beløbet

Forsyningstilsynet tager ikke stilling til størrelsen af underdækningen, men udelukkende om Beof er berettiget til at opkræve underdækningen i 2020.

Betalingen for underdækningen på 50 kroner per gigajoule udgør knap en tredjedel af den samlede pris (161,3 kroner per gigajoule), som Rønne Varme skal betale for varmen hos Beof i 2020. Rønne Varme argumenterede for, at underdækningen ikke kunne indregnes – blandt andet fordi Rønne Varme ikke havde givet samtykke til ombygningen af kraftvarmeværket.

Forsyningstilsynets vurdering, som Bornholms Tidende har modtaget, tager udgangspunkt i varmeforsyningslovens grundlæggende princip om, at nødvendige omkostninger godt må opkræves med forsinkelse. De seneste års underdækning bliver netop anset for at være en nødvendig omkostning, fastslår tilsynet.

“Forsyningstilsynet finder, at BEP kan indregne underdækninger opstået i 2017 og 2018, som vedrører afskrivninger og finansieringsomkostninger vedrørende ombygningen af blok 6 samt brændselsomkostninger efter ombygningen, i varmeprisen for 2020”.

Størrelsen af underdækningen er også en del af klagesagen, og det spørgsmål er endnu ikke afgjort. Heller ikke fordelingen af investeringen – et nøglespørgsmål i konflikten – har Forsyningstilsynet forholdt sig til i den foreløbige vurdering, som nu skal i høring hos parterne i 40 dage. Først derefter falder den endelige afgørelse.

Venter på Beof

Forsyningstilsynet venter på at modtage dokumenter fra Beof, og derfor er det kun dele af klagen, der indgår i afgørelsen.

Rønne Varme har varslet, at fjernvarmepriserne stiger med i gennemsnit 47,8 procent fra 1. marts 2020.

For øjeblikket ligger forhandlingerne mellem de to parter stille, da Rønne Varmes ledelse ville vente på Forsyningstilsynets afgørelser i sagen.

Ifølge Beof har Energistyrelsen også truffet afgørelse om et aspekt i varmekonflikten. Kommunikationschef Klaus Vesløv oplyser,a t Energistyrelsen for to uger siden vurderede, at ombygningen af Blok 6 og godkendelsen af denne var fuldt lovlig.

 

Foto: Berit Hvassum

 

Heller ikke spørgsmål om udvidet kapacitet gik Rønne Varmes vej

 

Ud over spørgsmålet om underdækningen har Forsyningstilsynet taget stilling til yderligere to klagepunkter, og begge faldt ud til Beofs fordel.

Rønne Varme anførte i klagen, at Beof unødigt havde øget kapaciteten ved ombygningen fra 35 til 40 megawatt. Derfor ville Rønne Varme kun betale afskrivninger på finansieringsomkostninger for 25 megawatt svarende til selskabets eget behov. Beof fik medhold i, at de handlede efter bogen, og at omkostningerne var nødvendige.

Endelig afviste Forsyningstilsynet Rønne Varmes påstand om, at afskrivningerne fra ombygningen først kan medregnes fra 2024, når investeringerne fra værkets opførsel i 1994 er fuldt betalt af forbrugerne. Rønne Varme betalte anlægsinvesteringen kontant for 25 år siden og har siden opkrævet penge til afskrivninger hos forbrugerne. Men argumentet om, at straksbetalingen i 1994 skulle have juridisk betydning for betalingen af ombygningen i 2016-17, blev afvist.