Foto: Allan Rieck

Tilflytterboliger sættes på pause selvom Rune Holm ser et stort behov

Der er ikke længere noget større behov for midlertidige lejeboliger til tilflyttere. Derfor skal regionskommunen nøjes med at gøre, hvad den også hidtil har gjort. Nemlig at linke til både private udlejere og ejendomsmæglere fra Tilflytterservices hjemmeside.

Det besluttede økonomiudvalget onsdag. Ret afgørende var, at man på forhånd havde fået behovet for midlertidige lejeboliger til tilflyttere præsenteret som lille eller måske ligefrem ikke-eksisterende. At det skulle forholde sig sådan, afviser tilflytterkonsulent Rune Holm dog.

”Det skal bemærkes, at det ikke med sikkerhed kan siges, om der er et reelt behov for nye tilflytterboliger, henset til at der nu er etableret tilflytterboliger/pendlerboliger på Slottet”, fik økonomiudvalget at vide i sagsmaterialet.

– Vi landede på bare at gøre det, som vi gør i dag, uden at der er alt for meget administrativt arbejde forbundet med det. Plan og Byg har rigeligt at se til i øjeblikket, og det virker heller ikke til, at behovet for tilflytterboliger er så stort længere, siger gruppeformand Søren Schow (V).

– Der ligger ikke noget tilbundsgående på det, men man syntes ikke, at problemet var så stort, som det tidligere har været. Nu er der jo også kommet boliger på Slottet. På det grundlag blev vi enige om at fortsætte med en minimal indsats, hvor vi ikke selv går ud og sætter nogen ting i gang, siger han.

Rune Holm ser stort behov

Når politikerne har indtryk af, at der næppe er det store behov for midlertidige lejeboliger til tilflyttere, stemmer det ikke med det indtryk, som tilflytterkonsulent Rune Holm får, når han taler med mulige tilflyttere til Bornholm. Han siger, at han godt kan bruge helt op mod 20 midlertidige lejeboliger.

– Der er mange, der vil ud og have et hus. Rigtig mange vil gerne starte med at leje. Der er et halvt års ventetid hos Bo42, og det er jo heller ikke alle, der vil bo hos Bo42, siger han..

– Folk siger, at de gerne vil have et rækkehus med have til leje, og det er bare svært. Jeg har også folk, der spørger, om jeg ikke kan skaffe den et hus i Svaneke til april, og det er også svært. Der er ikke mange ledige boliger til familier med to børn, hvis man ikke vil købe.

– Så snart vi slår et hus til leje op på vores Facebook-side, er det væk næste dag. Det kan være fra private udlejere eller fra et af boligselskaberne. De forsvinder lynhurtigt. Der er et reelt behov for tilflytterboliger til leje, siger Rune Holm.

Hvor mange tilflytterboliger vurderer du, at der er efterspørgsel til?

– Jeg kunne godt bruge mellem 10 og 20, og så har jeg også taget højde for, at de helst ikke skal have lov at stå tomme, og at det gælder på alle tidspunkter af året.

– Lige nu har jeg nok 10-20 familier, der gerne vil leje noget i stedet for at købe med det samme, og det svarer meget godt til det generelle billede, siger Rune Holm.

Rune Holm: Nej, Slottet hjælper ikke

Tilflytterkonsulenten afviser desuden, at de nye boliger på Slottet i Rønne fjerner eller bare mindsker behovet for midlertidige lejeboliger, sådan som økonomiudvalget fik at vide i sit sagsnotat.

– Slottet er fyldt op. Der er 10 ledige boliger tilbage, og det er jo et værelses-lejligheder. Hvis man er en familie, får det jo ikke en til at hoppe på at flytte til Bornholm, siger Rune Holm.

Slottet hjælper mig i forhold til enlige eller familier, hvor enten manden eller kvinden flytter herover alene til en start. Men Slottet hjælper mig jo ikke i forhold til familierne, siger han.

Tilflytterservice bliver presset yderligere af, at der er kommet god gang i salget af huse på Bornholm. Når manglen på lejeboliger henviser Rune Holm til at tale huskøb med de mulige tilflyttere, påvirker det hans arbejde, at antallet af huse til salg ikke er, hvad det tidligere var.

– Lige nu må jeg spørge folk, om det ikke var noget at købe. De fleste vil bare hellere starte med at leje, og det bliver heller ikke lettere af, at vi på to år er gået fra at have 600 til 200 huse til salg, siger han.

Behov overrasker Søren Schow

Blandt økonomiudvalgets medlemmer kommer det bag på Søren Schow, at Rune Holm ser et endda stort behov for midlertidige tilflytterboliger til leje.

– Okay. Det vidste jeg faktisk ikke. Det var ikke det indtryk, vi blev givet, siger han.

Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) og Bornholms Boligselskab er enige om at gå sammen om et antal tilflytterboliger i boligselskabets regi, hvis bare loven åbner op for at leje almennyttige boliger ud midlertidigt.

For at afklare det spørgsmål skrev BBS-formand Jørgen Hammer 12. november et brev til boligminister Kaare Dybvad (S). Regionskommunen bakkede ved den lejlighed borgerforeningernes brev op med en støtteerklæring underskrevet af kommunaldirektør Johannes Nilsson. Også den del af sagen var kort oppe at vende onsdag i økonomiudvalget.

– Vi snakkede lidt om, at borgerforeningerne havde henvendt sig til ministeren. Jeg husker ikke, om der blev talt om, hvorvidt ministeren har svaret, fortæller Søren Schow.