Foto: Berit Hvassum

Iværksætterhus søger om øget kommunegaranti

Fra og med 2020 modtager Møbelfabrikken i Nexø ikke mere kommunalt tilskud, og derfor har erhvervs- og iværksætterhuset søgt regionskommunen om at få udvidet sin kommunegaranti til fem millioner kroner.

Erhvervshuset har allerede en kommunegaranti, men søger om en udvidelse, fordi Erhvervs-og iværksætterhuset dermed vil kunne samle sine lån og spare penge.

Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 2016 at nedtrappe tilskuddet til Møbelfabrikken, så det falder helt væk fra 2020. Samtidig blev der givet en kommunegaranti for Møbelfabrikkens kassekredit på 1,4 mio. kroner.

Møbelfabrikken søgte om udvidelse af kommunegarantien allerede i september men sagen blev udsat, fordi Økonomi-, Erhvervs-og Planudvalget ønskede flere oplysninger om Møbelfabrikkens budget.

I dag har Møbelfabrikken lån og kreditter på tilsammen ca. 4,1 million kroner hos Realkredit Danmark og Nordea.

Dette ønskes skiftet ud med et samlet lån på 5 million kroner i Kommunekredit.

Ved at forhøje lånet, kan Møbelfabrikken dels færdiggøre flere renoveringsprojekter, dels kan Møbelfabrikken spare lidt over 188.000 kroner i finansieringsomkostninger om året.

Det kræver, at kommunen er villig til at udvide kommunegarantien, og det er det, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget på sit møde onsdag skal tage stilling til, om man vil gøre.

Det kommunale tilskud til den erhvervsdrivende fond Møbelfabrikken bortfalder helt i 2020, og selv om Møbelfabrikkens budget for 2019 viser et overskud, er det nødvendigt at nedbringe udgifterne til afdrag på gæld, når tilskuddet fra kommunen ophører.

Da sagen i september blev udsat, sagde Søren Schow (V), medlem af Økonomi-, Erhvervs-og Planudvalget, at udvalget umiddelbart mente, at selve forslaget om at få samlet lånene og spare omkostninger på 188.000 kroner om året var fornuftigt. Men at der i udvalget generelt var en usikkerhed om holdbarheden i det budget, Møbelfabrikken fremlagde.

Tab presser

Til mødet i morgen fremlægges så flere oplysninger, og der lægges op til, at regionskommunen kan give en kommunegaranti enten på 2,5 eller på 5 million kroner. Hvis politikerne siger ja, foreslår administrationen det sidste.

– Det vurderes, at Møbelfabrikken bliver bedst muligt hjulpet til en fremtid uden behovet for kommunale tilskud ved at vælge en kommunalgaranti på 5 million kroner. Den årlige besparelse ved denne model er klart størst og vil derfor kunne give den det bedst mulige økonomiske udgangspunkt til en økonomisk bæredygtig fremtid. Det anbefales derfor at indstille forslag 1 til kommunalbestyrelsen, skriver administrationen i indstillingen til mødet.

Den Danske keramikfabriks konkurs har sat erhvervshuset økonomisk to år tilbage med et ærgerligt tab på 200.000 kroner hvilket presser vores kassekredit, skriver Møbelfabrikkens direktør og bestyrelsesformand i ansøgningen.

Derudover ophører et lejemål med Business Center Bornholm med udgangen af 2019.

Forventer overskud

Møbelfabrikken ser dog positivt på fremtiden. Erhvervshuset har p.t. mere end 30 lejere og Møbelfabrikkens budget for 2019 viser et driftsmæssigt og likviditetsmæssigt overskud.

Møbelfabrikkens indtjening kommer fra fra lokaleudlejning, salg af overnatning i det tilhørende hostel. Der har været en vækst i overnatning på 58 procent i 2019 i forhold til 2018.

Endelig er der indtægter fra møder og arrangementer, som forventes at vokse når en ny multihal bliver færdig.

Lejerne er blandt andet FGU, teknologi virksomheder, terapi behandlere, webshops, keramikfabrik og værksted, køreskole, og designere.

I dagligdagen har omkring 110 borgere og erhvervsfolk tilknytning til Møbelfabrikken, anslår erhvervshuset. Erhvervshuset har også to flexjobbere,  hjælper med integration af udlændige og bidrager til Bright Green Island, med RepairCafé Nexø.

Erhvervshuset er i gang med at søge fonde til færdiggørelse af de sidste udlejnings m2, heriblandt et stort multilokale, til erhverv og kulturarrangementer, samt et stærkt efterspurgt produktionskøkken til øens iværksættere.

Såfremt budgettet for 2019 holder og videreføres i 2020 vurderes det, at Møbelfabrikken vil være i stand til at betale ydelserne på et nyt lån på 5 mio. kroner, fremgår det af dagsordenen til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i morgen.

Forkøbsret til kommunen

Bliver garantien på 5 million kroner har regionskommunen forkøbsret til bygningsmassen og jorden tilhørende Møbelfabrikken, såfremt Møbelfabrikken skulle gå konkurs. Ejendommen er i dag vurderet til 10 mio. kroner af en lokal ejendomsmægler.

Det er kommunalbestyrelsen der endeligt beslutter om man vil give en udvidet kommunegaranti.