Fotos: Berit Hvassum

Psykiatrisk center ønsker flere lukkede sengepladser

Udsigten til en styrkelse af psykiatrien vækker glæde på Psykiatrisk Center Bornholm.

– Jeg er selvfølgelig glad for, at der langt om længe sker noget, siger klinikchef Ellen Kappelgaard til Bornholms Tidende.

– Det er rigtig dejligt, at der ser ud til at blive penge til den almene psykiatri. Der er et stort gab, der skal dækkes.

Hun hæfter sig specielt ved, at partierne bag finansloven lægger op til, at psykiatrien skal have et generelt løft, og at pengene ikke øremærkes til specifikke indsatser.

– Der er brug for at gøre en forskel på områder, hvor der i forvejen arbejdes. Det håber vi også at mærke herovre, siger Ellen Kappelgaard.

Psykiatrisk Center Bornholm råder over 17 sengepladser, hvoraf de fem er på det lukkede afsnit. Det er hér behovet for investeringer er størst.

– Vi kunne især bruge én eller to lukkede sengepladser mere. Som det er nu, har vi kun fem pladser. De er måske ikke belagt hver dag, men det er nødvendigt at have fleksibilitet, siger Ellen Kappelgaard.

 

 

600 millioner kroner om året

I finansloven 2020 tilføjes 600 millioner kroner til psykiatrien.

Et rødt politisk flertal blev i mandags enige om at afsætte en ramme på 510 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til en generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i psykiatrien. En del af midlerne målrettes investeringer i udbygning af kapacitet, men pengene vil overvejende gå til øgede personaleudgifter. Den konkrete udmøntning vil regeringen lægge sig fast efter dialog med Danske Regioner.

Derudover afsættes der 90 mio. kroner om året til blandt andet flere nye senge i retspsykiatrien.

Der skal laves en 10-års plan for psykiatrien, der skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet står bag finansloven 2020.

 

 

Når der pludselig kommer en syg person ind med akut behov, inddrager Psykiatrisk Center Bornholm engang imellem sanserummet. Når det sker, kan sanserummet, som i modsætning til de rigtige værelser ikke har noget badeværelse, ikke bruges til det tiltænkte terapeutiske formål. En anden mulighed er at flytte dårlige patienter til den åbne afdeling, og endelig er det nogle gange nødvendigt at sende patienter over til psykiatriske hospitaler på den anden side af vandet, forklarer klinikchefen.

I finanslovsteksten står der, at det forventes, at en stor del af de 600 millioner kroner om året vil gå til stigende lønudgifter.

At psykiatrien opprioriteres, kan i sig selv få flere medicinstuderende til at kigge i den retning, når de skal specialisere sig, mener klinikchefen.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at det bliver mere attraktivt, når der bliver bedre arbejdsforhold. Det er klart, at der skal uddannes flere psykiatere, siger Ellen Kappelgaard.