Foto: Torben Østergaard Møller

BAT’s økonomi styrtbløder

Pengene fortsætter med at fosse ud af BAT’s pengekasse.

Hvor en budgetopfølgning per 31. juli viste, at trafikselskabet ville afslutte regnskabsåret 2019 med et underskud på cirka 4,4 millioner kroner, så viser den seneste budgetopfølgning nu at underskuddet i stedet forventes at blive 2,2 millioner kroner højere og at året lander på med et minus på 6,644 millioner kroner.

Det fremgår af seneste mødereferat fra Bornholms Regionskommunes Natur- og Miljøudvalg.

Dermed kommer BAT ud af 2019 med et underskud, der er 84,6 procent højere, end det var planlagt ved regnskabsårets start, og 369 procent højere end det underskud, der blev budgetteret med, efter at kommunalbestyrelsen i februar 2019 vedtog en handlingsplan, som skulle reducere det forventede underskud i 2019 til 1,8 millioner kroner.

Faldende indtægter

Den budgetoverskridelse, som blev konstateret i juli måned kunne primært henføres til øgede løn-og personaleudgifter, samt øgede udgifter til de eksterne vognmænd. Det skyldtes, at der var et sygefravær, som var cirka 43 procent højere end forventet. Det gjorde det nødvendigt at indkalde vikarer i selskabets administration, og det har bidraget til de højere løn-og personaleomkostninger. Dertil kom en række efterbetalinger fra 2018 og udbetaling af ikke afholdt ferie, som der var afsat tilstrækkelige penge til i budgettet.

At BAT nu ser ud til at addere yderligere godt 2,2 millioner kroner til underskuddet i 2019, skyldes ifølge sagsfremstillingen til natur- og miljøudvalgets medlemmer, at BAT ikke har haft de indtægter, der var budgetteret med. Dertil kommer, at udgifterne til eksterne vognmænd fortsat er højere end forventet.

De ændringer i personalesammensætningen og vagtplanerne, som blev besluttet ved budgetrevisionen i februar, og som skulle bevirke det, der i sagsfremstillingen kaldes ”forbedrede køre- og vagtplaner” får først fuld virkning i 2010.

 

 

-6,644

millioner kroner forventes BAT’s underskud i 2019 at blive. Det er 369 procent mere end det minus på 1,8 millioner kroner, som var forventet efter den redningsplan, der blev vedtaget i februar 2019

 

Udvalgsformand sår tvivl om årsagen

Af sagsfremstillingen fremgår det endvidere, at BAT’s udgifter til brændstof og værkstedsomkostninger er lavere end budgetteret

”Ligesom ved seneste opfølgning ligger forbruget til brændstof og værksted lavere end budgetteret”, fremgår det af redegørelsen til udvalgsmedlemmerne, men den udlægning sår formanden for natur- og miljøudvalget, Leif Olsen (SF), imidlertid selv tvivl om.

Til TV 2/Bornholm udtaler han: ”Vores udgifter holder, mens vores indtægter falder. Samtidig har nogle af busserne været på værksted, og det har været rigtig dyrt”.

Han erkender dermed, at øgede værkstedsomkostninger sammen med de faldende indtægter har været en betydende årsag til det øgede underskud.