Arkivfoto

Uro på campus efter strid om studenterhuer

Uenighed om hvad der skal stå på og i de kommende studenters huer har i den seneste tid skabt en anstrengt atmosfære mellem elever og lærere på Campus Bornholm.

Uden først at orientere elevernes såkaldte hueråd, der traditionelt står for indkøb af studenterhuer til årets dimmitender, havde skolens ledelse bedt hueleverandøren, firmaet C. L. Seifert A/S, om at ændre på den tekst, der står bagpå og inden i huerne.

I stedet for teksten ”Bornholms Gymnasium”, som elevernes hueudvalg havde bestilt, instruerede Campus Bornholms vicedirektør, Lisbet Hvid  Christensen, hueleverandøren C. L. Seifert A/S om at der skulle stå ”Campus Bornholm” på denne årgangs huer.

Den beslutning og fremgangsmåde var eleverne ikke enige i, og de følte at campus-ledelsen gik hen over hovedet på dem.

– Det blev vi utroligt sure over. Vi synes, vores huer er vores eget anliggende, det er ikke en fælles campus-ting. Det er noget, vi som STX’er har valgt, og det er os, der selv betaler for huerne, siger elevrådsformand for STX’erne på Campus Bornholm, Nicoline Fritzen til Bornholms Tidende.

Sidste årgang fra Søborgstræde

Grunden til at dette års kommende studenter mener, at det er vigtigt, at der står Bornholms Gymnasium i stedet for Campus Bornholm, er ifølge Nicoline Fritzen, at denne årgang havde deres første gymnasieår på det gamle gymnasium i Søborgstræde.

– Vi er den sidste årgang, der har gået i skole i Søborgstræde, og derfor er det vigtigt for os, siger Nicoline Fritzen.

En kontrakt mellem eleverne og hueleverandøren, C. L. Seifert A/S, betyder imidlertid, at eleverne får lov at bestemme skriften på og i studenterhuerne i år, for ifølge kontrakten kan der ikke ændres på huernes udseende efter den 1. juli 2019, og det måtte campus-ledelsen bøje sig for. Derfor kommer der til at stå Bornholms Gymnasium i huerne for denne årgangs studenter, men næste år, vil der, ifølge Nicoline Fritzen, efter al sandsynlighed stå Campus Bornholm på huerne.

– Vi har i hueudvalget været i kontakt med de elever, som går i 2. g på nuværende tidspunkt. De er startet på campus og har de ikke noget problem med, at der står Campus Bornholm på deres huer, forklarer hun.

 

 

Ifølge formanden for STX’ernes elevråd og hueudvalg på Campus Bornholm, Nicoline Fritzen, forsøgte ledelsen på Campus Bornholm at ændre studenterhuernes udseende, uden først at spørge elevernes hueudvalg. Arkivfoto: Allan Rieck

 

 

En ren teknikalitet

Vicedirektør og rektor for STX på Campus Bornholm, Lisbet Hvid Christensen, forklarer, at hun tog initiativ til ændringen af teksten, fordi hun fik en henvendelse fra nogle forældre, som undrede sig over, at der stor Bornholms Gymnasium på huerne, når det nu var Campus Bornholm, de kommende studenter dimmiterer fra.

– Jeg troede det var en ren teknikalitet, og jeg var på daværende tidspunkt slet ikke klar over, at eleverne på STX havde deres eget hueudvalg. Jeg havde bare en formodning om, at det gav mening, at man dimitterede fra det gymnasium, som man gik på og ikke fra et gymnasium, som jo dybest set ikke eksisterer mere. Det var bestemt ikke for at træde på nogen, men fordi jeg formodede, at det var helt logik. Men der har jeg jo helt klart undervurderet, hvor meget det betyder for dem, lyder Lisbet Hvid Christensens forklaring til Bornholms Tidende.

Skuffet over offentlig debat

Lisbet Hvid Christensen vil ikke forholde sig til, hvordan næste årgangs studenterhuer skal se ud, og hvad der skal stå i dem.

– Vi er i en dialog om, hvordan det skal være fremadrettet, så der er slet ikke noget, der ligger fast endnu. Men i år er der valgmulighed, siger hun.

Hun giver i øvrigt udtryk for skuffelse over, at debatten om studenterhuerne skal foregå offentligt. Hun havde hellere set, at diskussionen blev taget internt på Campus Bornholm.

–  Jeg er meget optaget af, at vi tager tingene der, hvor de hører hjemme. Selvfølgelig må eleverne kommunikere, med hvem, de har lyst til,  men jeg vil ikke gå ud og starte en debat i pressen omkring ting, som det er meget vigtigt, vi mødes om mellem elevrådet, ledelse og lærere. Der vil altid dukke ting op, der skal diskuteres, og det er bedst at tage i det rum, hvor man er sammen, slutter Lisbet Hvid Christensen.