Foto: Berit Hvassum

På den rette hylde

– Jeg er superglad for at være præst og arbejde som præst – men allermest glad er jeg for, at jeg har fået min familie, siger Jens Jørgen Rasmussen.

Jens Jørgen Rasmussen blev i 1995 gift med Pernille Ko­foed Nielsen, der i dag er lektor på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. De har tre børn, hvoraf de ældste er ved at være voksne.

En snak med sognepræsten i Hasle-Rutsker på kirkekontoret i præstegården i Hasle afslører hurtigt, at her er tale om en mand, der på flere måder er havnet på rette hylde. Også geografisk, selv om barneskoene blev trådt på landet på en ejendom i Sydjylland.

Jens Jørgen Rasmussen fyldte torsdag 60 år. Fødselsdagen markeres lørdag med åbent hus i præstegården.

At gøre en forskel

– Min kone er bornholmer, så ind imellem havde vi talt om at flytte til Bornholm. I 2005 blev embedet i Hasle ledigt, og så var vi heldige, at jeg fik det, og vi flyttede herover i september 2005. Det har jeg ikke været ked af.

– Jeg blev taget godt imod, og jeg er meget glad for at være her.

– Det vigtigste for mig er, at mennesker må blive glade for Jesus og stole på ham. Hvis mit arbejde som præst kan være med til at lede mennesker i den retning – så er jeg rigtig glad. Jeg synes, at præstearbejdet er meget meningsfyldt. Man gør i det små en forskel for nogle mennesker. Det er lige fra børnearbejde til ældrearbejde og fra fest til sorg.

– Det, jeg er særlig glad for her, er, at vi bare har det godt. Vi har et godt samarbejde i vores to sogne, hvor vi har et udbredt samarbejde og stort set har fælles personale i kirkerne og mange fælles aktiviteter. Menighedsrådene bakker godt op om det kirkelige arbejde, og personalet har det godt sammen. Det er bare et dejligt sted at være, siger Jens Jørgen Rasmussen.

 

Der er altid folk i kirke

 

Medvirkende til at gøre det til et rart sted, er en god opbakning til kirken:

– Der er altid folk i kirke. Ikke sjældent er der op imod 50 ved en 10.30-gudstjeneste i Hasle. I Rutsker kommer der færre, men vi har aldrig oplevet messefald, siger sognepræsten.

Det skal være ordentligt

– Det er som præst svært at styre sin arbejdstid, men fordelen er, at man også kan tilrettelægge sit arbejde meget fleksibelt. Jeg er glad for et job, der er så frit og som beror på tillid til, at vi faktisk laver noget, siger Jens Jørgen Rasmussen.

– Jeg er mest optaget af at gøre det, jeg gør, ordentligt. Det daglige arbejde, at forberede mig ordentligt til den næste gudstjeneste på plejehjemmet eller i kirken, at give folk en god behandling, hvad enten det er dåb eller begravelse eller andet. I det daglige er mit arbejde i høj grad planlægning og forberedelse og ind imellem samtaler. Selve handlingerne og gudstjenesterne er tidsmæssigt det mindste af det.

– Det mest anstrengende synes jeg er at forberede prædiken. Det at skulle skabe noget, som kirkegængerne kan få en mening ud af den ene søndag efter den anden, er ikke så let, siger Jens Jørgen Rasmussen, men understreger:

– Jeg holder af mit arbejde og kan lide både at forberede mig ved skrivebordet, være i gang med en gudstjeneste eller at sidde og snakke med folk.

Jens Jørgen Rasmussen siger, at han ikke har konkrete planer om, hvornår han vil stoppe som præst.

– Jeg var syg i en periode sidste vinter, men det ser ud til, at jeg er kommet godt over det. Det gør også, at man nytænker sine planer. Når man fylder 60, har man under alle omstændigheder ikke så lange arbejdsmæssige perspektiver.

Når der skal stresses af fra hverdagen, sker det gerne i fritidshuset på den anden side af øen:

– Der er lidt jord til, og jeg har en lille traktor. Vi købte det for nogle år siden for at have et sted at tage hen, når vi gerne vil væk fra præstegården, og som en opsparing. Vi er blevet meget glade for det, siger Jens Jørgen Rasmussen.

 

 

 

Spændende at være med i bytinget

– Bornholm er et skønt sted at bo, og ikke mindst Hasle. Jeg er rent naturmæssigt glad for at bo ved kysten. Jeg løber lidt i skoven og er med i kajakklubben, men har kun været på vandet to gange i sommer.

– Jeg synes også, det er spændende med den udvikling, der har været i Hasle i de seneste 10-15 år, siger sognepræst Jens Jørgen Rasmussen.

Sognepræsten er som bestyrelsesmedlem i Hasle Byting selv en af dem, der skubber på udviklingen.

– Jeg ville i begyndelsen gerne være med i bytinget for at knytte kontakt mellem byen og kirken. Men det er mere blevet min egen interesse, hvor jeg ikke kan lade være med at have en mening om, hvad der sker og skal ske i Hasle. Det er bare meget spændende at være med i bytinget, siger Jens Jørgen Rasmussen.