Skoleelever har arbejdet med trivsel: Her fik de overraskende besøg

Skoleelever har arbejdet med trivsel: Her fik de overraskende besøg

I denne uge har indskolingseleverne på Bornholms folkeskoler beskæftiget sig med det samme tema: Trivsel.

Med udgangspunkt i kampagnen Fri for mobberi, som er fremstillet med støtte fra Mary Fonden, har hver skole fået udleveret en kuffert fyldt med undervisningsmateriale.

– Vi afsluttede forløbet med besøg af Bamsevennen, som er en gennemgående figur i materialet, fortæller indskolingsleder Julie Kjær Johansen fra Hans Rømer Skolen i Aakirkeby.

– Vi fik en rigtig god start, og vi beholder kufferten, så vi kan tage nye emner op i de kommende år, siger hun.

Også de større elever har også deltaget i trivselsugen, her med fokus på digitalisering. Julie Kjær Johansen ser frem til at arbejde videre med Fri for mobberi, men understreger samtidig, at betegnelsen er lidt misvisende.

– Det er ikke et projekt man starter fordi man har en mobbekultur på skolen. Vi gør det for at styrke fællesskabet fra starten, så der ikke skabes grobund for mobning, siger hun.