Flere udskyder betaling af forbrugerkøb

I løbet af de seneste år er det blevet mere og mere anvendt blandt danskerne at udskyde betalingen for de køb, de foretager sig. Dette ses både på de mange online webshops såvel som i de fysiske butikker. Udskydelsen af den endelige betaling giver den enkelte forbruger lidt mere luft i budgettet, og af denne grund er betalingsfunktioner som for eksempel afbetaling blevet enormt populære.

Hvordan udskyder jeg betalingen for mine køb?
Når du handler i fysiske butikker såvel som på webshops, har du tit og ofte muligheden for at betale for en vare via det såkaldte afbetaling. Afbetaling giver dig muligheden for at betale for en vare over xx måneder, således at du ikke behøver at betale for hele varens pris på én og samme gang. Denne måde at betale på har i sandhed taget danskerne med storm. Du finder nu denne særlige afbetalingsfunktion på de fleste webshops, og processen forløber herfra ganske ubesværet.

Når du betaler for en vare på afbetaling, tager du praktisk talt et lån i den enkelte butik. Disse lånte penge betales derefter tilbage i overskuelige rater, og på denne måde fungerer afbetaling lidt lige som et lån i banken. Forskellen på afbetaling og et almindeligt lån i banken ligger i hele proceduren bag. Hos de enkelte butikker er det ikke nødvendigt at underskrive en masse aftaler. Her forløber processen hurtigt og nemt. Du kan endda føje dine køb til dit betalingsservicesystem. Her er du sikker på, at de lånte penge fra butikken kommer tilbage i rette tid. Dermed skal du ikke bekymre dig om at betale tilbage i tide, idet betalingsservicen klarer det hele for dig.

Få luft i budgettet med Klarna
På den skandinaviske hjemmeside kaldet Klarna kan du som privatperson få styr på alle dine køb, returneringer, betalingsdatoer og meget andet. Klarna fungerer både som hjemmeside og som app til smartphones og tablets. Med Klarna kan du betale for en hvilken som helst vare på afbetaling og altid have styr på dine månedlige betalinger. Denne virksomhed sørger nemlig for, at du har alle dine oplysninger samlet ét sted.

Bliv klogere på omtalte udbyder her: https://www.digitalafbetaling.dk/klarna/

Klarna har vundet stor popularitet ved at tilbyde deres kunder forskellige betalingsmåder. For eksempel kan du betale for en vare over månedlige rater og dermed dele prisen op i små overskuelige bidder. Derudover har du også muligheden for at få tilsendt den købte vare og herefter tage stilling til, hvorvidt du vil beholde varen eller ej. Når du har taget denne beslutning, kan du betale for varen på den måde, du foretrækker.

Med Klarna behøver du ikke at bekymre dig om deadlines og betalingsdatoer. I god tid forinden vil du, som kunde hos Klarna, få besked om, hvornår varen skal betales. Dette sikrer dig, at du altid når at betale for dine varer i tide. Slutteligt vil du ved hjælp af deres system aldrig miste dine kvitteringer og returneringer, idet de altid vil være samlet online.