FOR ABONNENTER

Thors: Nedlæggelse af regionerne er et forfærdeligt forslag for Bornholm

SYNSPUNKT
Det er under ingen omstændigheder i Bornholms interesse, at regionerne nedlægges.

Det bør de bornholmske folketingsmænd og folketingskandidater gøre helt klart for deres partier. Lea Wermelin har allerede meddelt, at Socialdemokratiet ikke vil nedlægge regionerne.

Peter Juel-Jensen bør -i lighed med alle Venstres regionrådsmedlemmer -melde ud, at han under ingen omstændigheder vil støtte et forslag om nedlæggelse af regionerne.

Da vi i 2001 ved en folkeafstemning her på Bornholm besluttede at lægge de fem kommuner og amtet sammen til en kommunal enhed, stod vi tilbage med et stort problem: Hvordan skulle vi i årene fremover kunne finansiere Bornholms Centralsygehus og hele praksissektoren.

Vi fik på daværende tidspunkt en fast pristalsreguleret sum til sundhedsopgaven fra staten, som slet ikke tog højde for de voldsomt stigende udgifter til sundhedsvæsnet. Vi var i de første år af regionskommunens levetid simpelthen nødt til at overføre penge fra de øvrige velfærdsopgaver for bare nogenlunde at følge med. Vi måtte helt enkelt affinde os med et ringere niveau på de andre dele af den kommunale service for, at den kommunale økonomi kunne hænge sammen.

Da jeg blev regionsborgmester i 2003, havde jeg overvejelser om at finde en vej, som sikrede en tæt og samtidig økonomisk bæredygtig tilknytning til Rigshospitalet og de store københavnske hospitaler, men problemet blev løst, da arbejdet med den nye kommunalreform — i kølvandet på vore kommunesammenlægning – blev sat i gang. Jeg støttede på Bornholms vegne kommunalreformen – selvom jeg gerne havde set, at regionerne var blevet tildelt flere opgaver og ikke mindst havde fået skatteudskrivningsret.

Vi blev en del af Region Hovedstaden -og ikke, som Bornholms Venstre og Regionslisten dengang ønskede, en selvstændig region. Det lykkedes i processen også at forhindre, at vi blev en del af Region Sjælland.

Vi har siden oplevet, at Region Hovedstaden på baggrund af vores lokale regionsmedlemmers indsats har opretholdt et sundhedsvæsen på niveau med det, der findes i Region Hovedstaden i øvrigt.

Tanken om at dele landet op i 21 sundhedsfællesskaber ledet af ikke-direkte-folkevalgte er et forfærdeligt forslag set ud fra et bornholmsk synspunkt. Hvem skal i givet fald kæmpe de bornholmske patienters sag?

Et lille sundhedsfællesskab vil i sagens natur have langt mindre mulighed for at tilgodese Bornholm end en stor region. Bornholm er i øjeblikket i den gunstige situation, hvor en stor, økonomisk stærk hovedstadsregion med en folkevalgt ledelse ser det som en af sine opgaver at sørge for, at vi her på øen bliver tildelt resurser – og en tilgang til højt uddannede speciallæger – på lige fod med de øvrige dele af regionen. Sådan bør det også være i fremtiden.

Ved det kommende folketingsvalg bør bevarelsen af regionerne være en afgørende faktor for, hvor vi bornholmere sætter vores kryds.

Lea Wermelin og vores regionsrådsmedlem Leila Lindén har meldt klart ud. Socialdemokratiet vil ikke vil nedlægge regionerne. Så spørgsmålet om, hvor krydset skal sættes, bør ikke være så svært.

Thomas Thors
Tidligere borgmester, Soc.dem.
Tyttebærløkken 4, Rønne