Nye retningslinjer åbner for flere indendørs besøg på plejehjem

I noget tid har besøg på plejehjem som udgangspunkt skullet ske udendørs for at tage hensyn til risikoen for smittespredning.

Men nye retningslinjer åbner mere op for indendørs besøg på plejehjemmene i kritiske situationer. Retningslinjerne er tirsdag offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen definerer en kritisk situation som en situation, hvor personen på plejehjemmet er kritisk syg eller er døende.

I de tilfælde kan det ifølge styrelsen lade sig gøre med et uopsætteligt besøg fra familie eller nære pårørende.

Sundhedsstyrelsen bemærker dog, at det ikke er styrelsen, der beslutter, hvem der kan komme på besøg på plejehjemmene, og hvordan det skal foregå.

I stedet er det Styrelsen for Patientsikkerhed, som har givet påbud til landets kommunalbestyrelser om forbud mod besøgendes adgang til plejehjemmene med henblik på at mindske spredningen af coronavirusset.

– Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at forbud eller restriktioner ikke omfatter besøg i kritiske situationer.

– I den forbindelse er kommunalbestyrelsen desuden forpligtet til at sikre, at besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde.

– Det er kun besøg i kritiske situationer, som kan foregå indendørs, står der i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

I sine tidligere retningslinjer har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at der kan være forhold, der gør, at det er nødvendigt for pårørende at aflægge besøg.

Det kan eksempelvis være, hvis personen på plejehjemmet er på vej til at dø.

I de tidligere retningslinjer er der dog blevet anbefalet korte besøg, og at besøgene skulle foregå stående og med få mennesker.

I de nye retningslinjer står der, at antallet af besøgende skal begrænses til, at der kan holdes to meters afstand mellem alle deltagere.

Der står ikke noget om, hvor længe besøgene bør vare.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden i sine nye retningslinjer, at indendørs besøg som udgangspunkt foregår i beboerens bolig.

/ritzau/