Danmark blev en smule grønnere sidste år

Danmarks energiforbrug blev samlet set en anelse grønnere sidste år, da forbruget af kul og naturgas faldt, mens vedvarende energi som vindmøller gik frem.

Det viser en foreløbig opgørelse fra Energistyrelsen.

Udviklingen har betydet, at CO2-udledningen fra energiforbruget er faldet med knap seks procent det seneste år sammenlignet med 2018.

Forbruget af kul faldt sidste år med 43 procent til det laveste niveau nogensinde. Det udgjorde dermed fem procent af Danmarks samlede energiforbrug i 2019.

Samtidig faldt forbruget af naturgas med knap otte procent.

Selv om vedvarende energi har været i fremgang, er olie fortsat den største post i Danmarks energiforbrug, da det udgør 40 procent. Det er en stigning fra 38 procent i 2018.

Samlet set dækkede vedvarende energi 35 procent af energiforbruget sidste år. Det er en stigning fra knap 33 procent i 2018.

Hvis man ser på Danmarks samlede udledning af CO2 – altså ikke kun energiforbruget – tyder de foreløbige tal fra Energistyrelsen på, at Danmark blev en smule grønnere i 2019.

CO2-udledningen vurderes samlet set at være faldet med 4,1 procent sidste år.

Folketinget indgik sidste år en aftale om en klimalov. Målsætningen er at skære udslippet af CO2 med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Det skal blandt andet ske ved en grøn omstilling af energisektoren.

2030-målsætningen er et delmål på vejen mod, at Danmark i 2050 skal være klimaneutralt.

/ritzau/