Forhandlingsudspil: Klimaborgerting skal ikke binde politikere

Det bliver op til ministeren at vurdere, om borgertingets konklusioner skal bruges politisk. Det fremgår af forhandlingsudspil

Tophistorien er skrevet og udgivet af Information. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og et flertal af Folketingets partier er angiveligt tæt på at lande en aftale om det klimaborgerting, som blev principbesluttet som del af klimaloven før jul. Det skriver Information.

Den måske afgørende forhandlingsrunde finder efter planen sted torsdag, og på bordet ligger et konceptpapir for borgertinget, som klimaministeren håber at få partiernes opbakning til. Ifølge ministerens papir lægges der op til, at borgertingets konklusioner om en række klimapolitiske tiltag og problemstillinger skal præsenteres for ministeren og Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg, men der bliver ikke noget krav til regering eller Folketinget om en egentlig realitetsbehandling af borgernes konklusioner.

Borgertinget skal ifølge Dan Jørgensens forslag, som Information er i besiddelse af, bestå af 99 tilfældigt udvalgte borgere, idet der sikres en repræsentativ fordeling efter alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.

Borgertingets medlemmer får til opgave at diskutere »borgernære dilemmaer forbundet med den grønne omstilling samt give input og anbefalinger til udarbejdelse af klimahandlingsplanerne«.

Det skal ske ved en række borgertingssamlinger, hvor indkaldte eksperter kan give borgerne faglige input, før borgerne diskuterer og afslutter med afstemning om de udvalgte temaer.

Dan Jørgensens konceptpapir understreger, at emner og temaer for borgertinget skal være »borgernære«. Borgertinget kan for eksempel anmodes om at diskutere grønne afgifter, flyafgifter, såkaldte incitamentstrukturer foruden klimavenlig adfærd, klimamærkning af bæredygtigt tøj, sortering af affald, bæredygtig emballage, olie- og gasfyr samt energirenovering.

I den offentlige debat om borgertinget har et centralt spørgsmålet været, i hvilken grad regeringen og Folketinget eventuelt skal forpligtes.

I forskellige lande, hvor borgerting og borgersamlinger er introduceret, varierer graden af politisk forpligtelse på borgertingets resultater. I foregangslandet Irland har konklusioner fra borgerting været lagt ud til folkeafstemning og til behandling – og efterfølgende vedtagelse – i parlamentet. I andre lande og byer har et borgerting haft rent rådgivende funktion.

I Dan Jørgensens udspil til partierne hedder det, at »den videre opfølgning vil afhænge af de konkrete anbefalinger, borgertinget kommer med«.

»Der lægges ikke op til, at der skal være efterfølgende opfølgning i form af følg eller forklar-principperne, men ministeren kan i det konkrete tilfælde overveje at give en skriftlig tilbagemelding på konkrete tiltag, hvor borgertinget har givet anbefalinger og holdninger til kende.«
De såkaldte følg eller forklar-principper handler om, at en minister enten skal følge de konklusioner, som han eller hun har fået forelagt, eller forklare, hvorfor de ikke følges. Men dette princip skal altså ikke bringes i anvendelse i relation til borgertinget, mener Dan Jørgensen. I stedet er ministeren frit stillet til, om han vil kommentere på forslagene og eventuelt tage dem til sig som del af klimahandlingsplanerne.

Det mener Andreas Møller Mulvad, som er samfundsforsker ved Copenhagen Business School, er for »uambitiøst« og »snævert«.

»Det bliver en suveræn vurdering, som ministeren skal foretage, om han mener, at et tiltag er interessant nok. Men det er ikke meningen med borgertinget. Hvis man bruger ressourcer på at indkalde et repræsentativt udsnit af befolkningen for at høre deres synspunkter, bør man også være forpligtet på som minimum at tage en politisk debat af det,« siger han.

»Det ser ikke ud til, at der er en forpligtelse til at overveje resultaterne. Det burde man skrive ind. Det bør ikke være ministerens beslutning,« siger Andreas Møller Mulvad til Information.

https://www.information.dk/indland/2020/02/dan-joergensen-borgerting-binde-politikere

Redaktionel kontakt:
Sune Sølund
tlf.: +4526717600
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Information ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)