PRM / LEV hilser udredning om et trist stykke Danmarkshistorie meget velkommen

Pressemeddelelse fra Landsforeningen LEV
I dag offentliggjorde socialminister Astrid Krag det kommissorium, der skal lave en historisk udredning af forholdende for de anbragte børn, unge og voksne på sær- og åndssvageforsorgens institutioner fra 1933-1980. Det er en udredning, der skal fastlægge grundlaget for en officiel undskyldning til dem, der blev udsat for vanrøgt og grove psykiske og fysiske overgreb på de gamle anstalter.

Dengang var tvangssterilisation, invaliderende hvide snit, årelang bæltefiksering, tvangsanbringelse af både børn og voksne en almindelig del af vilkårene for tusindvis af mennesker med udviklingshandicap. Forhold som forkrøblede menneskers liv.

Derfor er det på sin plads, at regeringen nu afklarer grundlaget for en officiel statslig undskyldning til de mennesker, hvis liv har været påvirket af de vilkår, som samfundet bød dem, mener formand i LEV, Anni Sørensen.

“Tusindvis af mennesker med udviklingshandicap blev udsat for uhyrligheder i Statens Åndssvageforsorg. Også en behandling, som efter datidens målestok var helt uacceptable. Det er et uhyggeligt stykke Danmarkshistorie, som fortjener at blive belyst og blive offentlig kendt. Vi kan som samfund ikke være andet bekendt at give en officiel statslig anerkendelse og undskyldning”, pointerer Anni Sørensen.

Landsformand i LEV ser frem til det kommende arbejde med udredningen. En udredning som LEV naturligvis gerne bidrager til.

Kontakt:
Formand for Landsforeningen LEV Anni Sørensen tlf.: 2628 3083 email: [email protected]
Kommunikationsmedarbejder Clavs Sylvest tlf.: 30178860 email: [email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lev-hilser-udredning-om-et-trist-stykke-danmarkshistorie-meget-velkommen?releaseId=13587070