Pædagogerne i kommunale børnehaver er

Pædagogerne i kommunale børnehaver er generelt gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer.

Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene nok opmærksomhed under leg. I halvdelen af børnehaverne mangler der også legematerialer af god kvalitet.

Det fremgår af en undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der har set nærmere på kvaliteten i de kommune børnehaver på nationalt plan.