Fritidssejlere skal dele smal udsejling med kæmpeskibe

Amatørernes egen udsejling fra København spærres fra 2022. Dermed er Lynetteholmen ikke længere en ø.

Tophistorien er skrevet og udgivet af Ingeniøren. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Det københavnske sejlermiljø er i oprør over udmeldinger fra By & Havn om, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen skal anlægges, hvis den bliver vedtaget. For imens de første boliger på den kunstige ø først står klar til indflytning i 2035, vil processen allerede kunne medføre en katastrofe for fritidssejlere og vandsportsentusiaster fra 2022-2023, når øens yderkant er spunset ned, og jordopfyldningen begynder.

Det mener i hvert fald Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).

For ikke kun står Margretheholm Havn, hvor Sejlklubben Lynetten har til huse, til at lukke, samtidig med at det spunsede omrids af øen vil spærre for området, hvor der i dag øves roning og holdes kapsejladser.

Fritidssejlernes egen udsejling fra Københavns Havn, Lynetteløbet, vil også blive sløjfet, skriver Ingeniøren. I stedet vil alle – krydstogtskibe som havkajakker – skulle dele en smal tragt i Kronløbet, når de om to-tre år skal ud i Øresund.

Kan blive dødstød til foreningslivet
Det vil flertallet ikke turde, vurderer Tom Elmer Christensen, som er koordinator for en arbejdsgruppe om problematikken, dannet af FLID, Dansk Sejlunion og alle de påvirkede sejlforeninger.

»Det er tæt på at være dræbende for foreningslivet. Der er mindst 3.000 både, som fremover skal ud den vej. Kommer der ikke en bedre udsejling og forhold, frygter vi, at der kun vil være en tredjedel tilbage, som vil føle sig kompetente til at sejle ud,« siger han til Ingeniøren.

Han vurderer, at den nye indsejling vil få stor negativ betydning for Københavns Havn som destination for udenlandske fritidssejlere, deriblandt mange tyskere.

»Havnene har mange gæstesejlere om sommeren, som skal sejle igennem her også. Det vil rigtig mange vælge fra. Det er meget heftigt at lave de her ukendte strømningsforhold,« siger Tom Elmer Christensen.

Kunstig ø lukker Lynetteløbet
For når Lynetteholmen skal fyldes op, skal hundredevis af lastbiler ifølge planen dagligt køre enorme mængder jord hen over Nordamager og videre til Refshaleøen ad arbejdsveje, som krydser Margretheholm Havn på dæmning eller bro. Det vil betyde, at havnen må lukke og med den Lynetten Sejlklub. Lynetteholmen bliver anlagt klos op ad Refshaleøen, som i praksis bliver én stor halvø. Og dermed forsvinder Lynetteløbet, som er fritidssejlernes nuværende udsejling fra havnen.

Samtidig vil spunsningen betyde, at den eneste anden udsejling, Kronløbet, som fritidssejlere i dag ikke må benytte af sikkerhedsårsager, forvandles til en smal tragt, som al trafik ind og ud af havnen skal deles om.

Lynetteløbet bliver ikke genetableret
By & Havn bekræfter, at de nuværende planer medfører, at Lynetteløbet sløjfes, hvormed fritidsejlerne må igennem det indsnævrede Kronløbet.

»Det er korrekt, at Lynetteløbet forsvinder. Vi har i fællesskab med erhvervssejlere og fritidssejlere netop lavet en såkaldt besejlingssimulation af indsejlingen til Københavns Havn via Kronløbet. Simuleringerne bliver nu behandlet og endeligt evalueret af Force Technology og vi afventer deres resultater og anbefalinger,« siger By & Havns anlægschef, Hans Vasehus, i en skriftlig kommentar.

Arbejdsområdet – altså den spunsning, som lukker Lynetteløbet – forventes klar i 2022. Kronløbet bliver 180 meter bredt på de smalleste 250 meter af strækningen. Hele tragten er cirka en sømil – 1,8 kilometer – lang, og en kilometer på tværs hvor den er bredest. Og sådan vil det være i al overskuelig fremtid. Lynetteholmen og Refshaleøen bliver i praksis sammenhængende, og der er ingen planer om en kanal imellem.

»Det er ikke planen at genetablere Lynetteløbet. Det er ikke muligt i forbindelse med de fremtidige planer for østlig ringvej med mere,« lyder det fra Hans Vasehus til Ingeniøren.

https://ing.dk/artikel/fritidssejlere-frygter-lynetteholmen-skal-dele-smal-udsejling-med-kaempeskibe-231695

Redaktionel kontakt:
Redaktionen
tlf.: 20245103
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Ingeniøren ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)