Partier vil genrejse den interne vagthund i Skat

Enhedslisten får opbakning fra R og DF i sit forhandlingskrav om at reetablere og styrke den nu skrinlagte interne revision i skattevæsnet.

Tophistorien er skrevet og udgivet af Politiken. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

I en tid, hvor svindel- og korruptionsskandalerne står i kø, vil Enhedslisten nu stille krav om ikke blot at reetablere den interne revision i skatteforvaltningen, men også sikre vagthundens uafhængighed fra departementet. Det skriver Politiken fredag.

»Når vi ser disse skandalesager og oplever, at det er alt for nemt at svindle, så svækker det vores alle sammens tillid til de helt bærende samfundskonstruktioner. Hvis vi mister tilliden til dem, der indkræver vores skat, så mister man simpelthen lysten til selv at betale skat og bakke op om fællesskabet. Og så eroderer hele vores samfundsmodel«, siger Rune Lund, Enhedslistens skatte- og finansordfører, til Politiken.

Inden længe indledes forhandlingerne om at udmønte de 1,7 milliarder kroner, der blev afsat på de røde partiers finanslov til at styrke skatteforvaltningen. Her vil Enhedslisten medbringe kravet om at genetablere den interne revision i Skatteministeriet med i første omgang 25 ekstra årsværk. Rune Lund siger, at det er helt afgørende, at vagthunden bliver gjort uafhængig af departementet, og partiet foreslår, at den interne revision skal referere til et nyoprettet revisionsudvalg. Denne model har eksperter i offentlig revision og brancheorganisationen for godkendte revisorer (FSR) også foreslået.

Udspillet om at genskabe og sikre uvildigheden af den interne vagthund får umiddelbart opbakning fra både R og DF:
»Vi er super positive over for forslaget. Det giver umiddelbart rigtig god mening at styrke den interne revision som led i den opgradering af kontrollen, som vi skal til at forhandle om«, siger den radikale skatteordfører, Kathrine Olldag, til Politiken.

Redaktionel kontakt:
Kim Frydensberg
tlf.: +4528766607
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Politiken ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)