PRM / Ja tak til udlignings-besøg i Albertslund Kommune

Lolland Kommune skrev den 6. januar til stats-, finans- og social- og indenrigsministeren om det nuværende udligningssystems mange absurditeter. Den henvendelse har nu affødt et brev til de selvsamme fra Albertslund Kommune. Blandt andet med en invitation

Pressemeddelelse fra Lolland Kommune
Det er en god idé, synes borgmester Holger Schou Rasmussen, som vil benytte sig af invitationen, hvis den kan udvides med et besøg også i Lolland Kommune, så deltagerne får det komplette billede.

“Lolland og Albertslund kommuner står med mange af de samme muligheder og udfordringer. Også selvom der selvfølelig er store gradsforskelle, når man bevæger sig uden for hovedstaden. Ingen sætter spørgsmålstegn ved, at kommuner som Brøndby og Albertslund står med udfordringer, men heldigvis har de så blandt andet hovedstadsudligningen, der giver dem helt andre muligheder, end landdistriktskommuner som Lolland”, siger Holger Schou Rasmussen.

Holger Schou Rasmussen håber også, at borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen vil tage imod en udfordring om, at de to kommuner som øvelse bytter byråd, når budgetterne skal lægges. Det vil helt sikkert være en øjenåbner for hovedstadskommunen, der vil komme på en hård opgave på Lolland, som hvert år siden kommunesammenlægningen har skulle spare, hvad der svarer til 1-1,5 skatteprocent.

Foruden invitationen til Lolland Kommune har Albertslunds brev til regeringen angiveligt til formål at bidrage til en “nuanceret debat”, som bygger på “saglige”, “gennemskuelige”, “korrekte” og “realistiske tal”, så en udligningsreform ikke kommer til at bygge på “forkerte regnestykker”. Og afslutningsvis i brevet skærpes tonen: “Netop af samme grund, er det essentielt ikke at lægge forkerte fakta på bordet – det ville da i den grad være absurd.”

Det fremgår dog ikke af brevet, hvori Lolland Kommunes angivelige forkerte fakta eller regnestykker består i analysen af udligningssystemets absurditeter. Ligesom Albertslund Kommune ikke vedlægger Lolland Kommunes brev, så læserne selv kan vurdere spørgsmålene.

“Vi står fuldstændig på mål for vores analyse af udligningssystemets absurditeter. Jeg bemærker også, at Steen Christiansen kun forsøger at anfægte få af de mange forhold, som vi lægger frem. Det tager jeg som uforbeholden opbakning til vores øvrige indvendinger, og det er jeg selvfølgelig glad for”, siger Holger Schou Rasmussen.

“Men at Albertslund Kommune ikke kan eller vil genkende vores billede kommer ikke som en stor overraskelse. For det er symptomatisk, at mange har mere travlt med at forsvare deres store stykke af fælleskabets kage fremfor at sikre, at udligningssystemet lever op til, hvad det er sat i verden for, så Danmark hænger sammen – nemlig at sikre lige velfærd for lige skat også uden for hovedstaden og de store provinsbyer. Det gør udligningssystemet ikke i dag”, slutter Holger Schou Rasmussen.

Vedlagt er Lolland Kommunes brev med bilag af 6. januar henholdsvis Albertslund Kommunes brev af 15. januar til stats-, finans- og social- og indenrigsministeren.

Kontakt:
Borgmester Holger Schou Rasmussen tlf.: 23 24 91 80
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ja-tak-til-udlignings-besog-i-albertslund-kommune?releaseId=13586495