Flere timer i dansk og matematik har ikke gjort eleverne dygtigere

Tophistorien er skrevet og udgivet af Jyllands-Posten. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Der er ingen tegn på, at skolereformen fra 2014 med bl.a. flere timer i dansk og matematik har gjort eleverne dygtigere.

Det konkluderer den afsluttende evaluering af skolereformens elementer med længere skoledage og flere fagtimer fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Det skriver Jyllands-Posten.

Rapporten konkluderer også, at under halvdelen af skolerne er nået langt med at indføre reformen, og på nogle skoler er arbejdet gået i stå. Heller ikke indførelse af mere bevægelse fremmer elevernes faglighed, men kan dog styrke deres trivsel.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fortryder på baggrund af rapporten ikke, at hun stemte for skolereformen. Hun kalder det dog »en kæmpe katastrofe«, at den svageste gruppe ikke bliver løftet, hvilket ellers var et af de primære formål med reformen.

»Vi skal give den fuld gas fremad på de ting, hvor vi mener, at skolen trækker i den rigtige retning,« siger hun til Jyllands-Posten.

En af grundene til, at eleverne ikke er blevet målbart dygtigere, kan ifølge rapporten være, at det tager 5-15 år, før en skolereform reelt er gennemført.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College, er med i den arbejdsgruppe, som har fulgt skolereformen, men er ikke medforfatter til rapporten. Han havde forventet, at man på nuværende tidspunkt ville kunne se, at eleverne var blevet dygtigere.

På baggrund af rapportens konklusioner, mener han, at tanken om en reform af folkeskolen skal lægges død, og at man i stedet bør fokusere mere på den enkelte skoles udfordringer med f.eks. vikardækning og pressede lærere.

»Vi skal holde op med at tale om, hvorvidt reformen har en effekt. Vi skal sige, at man har en skole, der ser ud, som den gør nu, og så vurdere, hvordan man skal sætte ind på den enkelte skole for at gøre den bedre,« siger Andreas Rasch-Christensen til Jyllands-Posten.

Rapporten bygger på indsamlede data fra 2014 til 2018. Heller ikke i de nationale test fra skoleåret 2018/2019 samt den seneste internationale Pisa-undersøgelse, der udkom i december, er der fremgang at spore, hvad angår elevernes faglighed.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forskerne bag rapporten.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11880598/flere-timer-i-dansk-og-matematik-har-ikke-gjort-eleverne-dygtigere/

Redaktionel kontakt:
Tejs Dahl Mikkelsen
tlf.:
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Jyllands-Posten ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)