Skats sammenbrud koster staten 300 mio. kr. ekstra om året i advokatbistand

Tophistorien er skrevet og udgivet af Politiken. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Skatteministeriet betalte i 2018 næsten 300 millioner kroner til statens faste advokat, Kammeradvokaten, for at få hjælp til at løse de tre store problemsager: den svigtende gældsinddrivelse, de fejlagtige ejendomsvurderinger og retsopgøret efter svindlen med udbytteskat for 12,4 milliarder kroner. Det fremgår af en opgørelse, som skatteminister Morten Bødskov (S) har sendt til Folketingets skatteudvalg, skriver Politiken fredag.

Det normale var tidligere, at Skatteministeriet brugte omkring 100 millioner kroner om året på at få assistance fra Kammeradvokaten til retssager mod borgere og virksomheder og til generel juridisk bistand. Men siden sammenbruddet i Skat stod klart for alle i 2015, er udgifterne til Kammeradvokaten nærmest eksploderet. Ud over den årlige udgift på omkring 100 millioner er udgiften til juridisk bistand til håndtering af gældsinddrivelse, ejendomsvurderinger og svindelsagen steget gradvist til 292 millioner kroner i 2018.

»Kammeradvokaten har således blandt andet bidraget til arbejdet med at udvikle nye systemer til henholdsvis ejendomsvurdering og gældsinddrivelse. På gældsområdet handler det blandt andet om at sikre, at vi ikke gentager fortidens fejl, hvor der gennem EFI skete ulovlig inddrivelse af gæld«, skriver ministeren med henvisning til it-systemet til Effektiv Inddrivelse.

Skatteminister Morten Bødskov skriver, at han er meget optaget af »at nedbringe udgifterne til Kammeradvokaten«.

De samlede udgifter til skattevæsenet er i dag 40 procent højere, end før Finansministeriet med bistand fra flere konsulentfirmaer indledte den store sparemanøvre i 2006, og udgiften er 70 procent højere end i 2014, da besparelserne var blevet skærpet. Også antallet af medarbejdere er i dag højere end i 2006, viser tal fra Finansministeriet og Skatteministeriet.????

Redaktionel kontakt:
Jeppe Dong Abrahamsen
tlf.:
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Politiken ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)