PRM / Hudallergi gør livet sværere – særligt de unge er ramt

Pressemeddelelse fra Astma-Allergi Danmark
En undersøgelse fra Astma-Allergi Danmark viser blandt andet, at otte ud af 10 danskere med hudallergi oplever, at hudallergien forringer deres livskvalitet. Og det er bekymrende.
Med et overfladeareal på omkring 2 m² hos voksne er huden kroppens største organ. Det er samtidig det organ, som kan reagere med eksem, hvis det er i kontakt med fx parfume eller konserveringsmidler.

– Astma-Allergi Danmarks Rådgivning får mange henvendelser fra danskere med symptomer på hudallergi, og mange ved ganske enkelt ikke, hvad deres hud reagerer på, og hvordan de får en bedre livskvalitet. Henvendelserne viser sammen med den nye undersøgelse et klart behov for et større fokus på området, siger Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Unge er hårdest ramt

Undersøgelsen viser, at det især er de unge voksne i aldersgruppen 18 til 35 år, som er voldsomt generet af deres hudallergi.

Gener som kløe, oplevelsen af at ens hud er grim og dårlig nattesøvn er noget af det, som fylder mest hos de unge. Samtidig oplever de unge oftere end de øvrige aldersgrupper, at hudallergien påvirker deres selvtillid.

Første skridt mod en bedre livskvalitet er at vide helt præcist, hvad der udløser hudallergi. Derfor er det vigtigt at få stillet en diagnose hos en hudlæge, så man ved fx hvilke indholdsstoffer i plejeprodukter, man ikke kan tåle og derfor skal holde sig fra.

– Hudallergi kan rent faktisk forebygges ved at undgå allergifremkaldende indholdsstoffer. Et godt pejlemærke for at forebygge hudallergi er at gå efter Astma-Allergi Danmarks allergimærkning Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic, siger Anne Holm Hansen.

FAKTA

  • Hudallergi viser sig som eksem, når huden har været i kontakt med det, som man er allergisk over for.
  • Otte ud af 10 (81%) med hudallergi oplever alle en forringelse af deres livskvalitet. 120.000 danskere oplever i høj grad eller meget høj grad en forringelse af livskvaliteten.
  • Næsten dobbelt så mange kvinder (40 %) som mænd (24 %) oplever at have hudallergi.
  • Hudallergi viser sig tidligt: Over halvdelen (52 %) oplever hudallergi første gang, før de fylder 20 år.
  • Kløe er primær gene (55 %), fulgt af grim hud (24 %), dårlig nattesøvn (10 %) og irritabelt humør (9 %). De unge – 18-35-årige – oplever oftere og flere gener end de øvrige aldersgrupper.
  • En del har svært ved at undgå symptomer. Hos de 18-35-årige har hver fjerde (25 %) meget svært eller svært ved at undgå det, som giver eksem. Blandt alle adspurgte er det 16 %.

Kilde: Astma-Allergi Danmark. Undersøgelsen “Kontaktallergi – Undersøgelse af gener, behandling og livskvalitet”, november 2019. Undersøgelsen er bestilt af Astma-Allergi Danmark og gennemført af Webpol og www.asbjørnjensen.dk.

Kontakt:
Kontakt for yderligere oplysninger:

Anne Holm Hansen
Vicedirektør i Astma-Allergi Danmark
Tlf. 20 82 25 76
[email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hudallergi-gor-livet-svaerere-saerligt-de-unge-er-ramt?releaseId=13586027