Godsejer får miljøbøde efter kostbar tastefejl

Tophistorien er skrevet og udgivet af Sjællandske. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

En tastefejl i gødningsregnskabet fik onsdag kedelige konsekvenser for godsejeren på Holmegaard Gods, Christian Danneskiold Lassen.

Ved retten i Næstved blev han nemlig idømt en bøde på 60.000 kroner for at have overskredet kvoten med kvælstof med 12.480 kg.

Det skriver Sjællandske.

Sagen daterer sig tilbage til 2013-2014, hvor godsejerens forvalter – angiveligt ved en fejl – havde tastet forkerte tal ind i et gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen.

– Det er min fejl. Jeg begik en tastefejl, da jeg indsendte gødningsregnskabet, og det opdagede jeg først halvandet år senere, da Landbrugsstyrelsen aflagde et kontrolbesøg, forklarede forvalteren i retten.

Han afviste – sammen med godsejeren – at have hældt for meget kvælstof ud over markerne, og forsvarer Uffe Baller forlangte øjeblikkelig frifindelse.

– Min klient har altid sat en ære i at drive sin virksomhed ordentligt, og hvis han bliver dømt vil det gøre ondt helt ned til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, sagde Uffe Baller.

Men lige lidt hjalp det. Dommeren kendte godsejeren skyldig, men nedsatte anklagemyndighedens bødekrav på 124.000 kroner på grund af forældelse.

Holmegaard Gods driver landbrug på 1862 hektar jord, fordelt på godserne Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde.

Redaktionel kontakt:
Sjællandske redaktion
tlf.:
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Sjællandske ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)