Rigsrevisionen bekymret: Mulighed for svindel i Nordisk Ministerråd

Tophistorien er skrevet og udgivet af Altinget. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Der er opstået alvorlig tvivl om hvorvidt der er blevet svindlet med nogle af de i alt mere end 1,3 milliarder kroner, som Nordisk Ministerråd i perioden fra 1. januar 2018 til 30. april 2019 fik bevilget af medlemslandene Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Det skriver Altinget.

Danmark bidrog med 21,4 procent af de bevilgede penge til Nordisk Ministerråd, svarende til omkring 285 millioner kroner.

Som følge af sagen tilbageholder Danmark 30 millioner kroner ud af i alt 80 millioner kroner, som skulle være bevilget til ministerrådet 1. januar i år. 
“Vi vil tilbageholde en del af vores bidrag, indtil den eksterne bilagsgennemgang er fuldført, og vi har sikkerhed for, at der ikke har fundet uregelmæssigheder sted. Det er ikke fordi, vi har nogen grund til at tro, at det skulle være tilfældet. Men vi har ønsket at signalere meget tydeligt, at der bør følges hurtigt og konsekvent op, når det konstateres, at der i en periode har været øget risiko for svig,” siger minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) til Altinget.

Det er Nordisk Ministerråds brug af et bestemt fejlbehæftet regnskabsprogram, som har fået den danske rigsrevision til at blive bekymret for rigtigheden af rådets 2018-regnskab. 
”Rigsrevisionen var urolig over nogle detaljer i årsrapporten for 2018. Derfor foretages der nu en ekstern revision for at få bekræftet, at rigsrevisionens bekymring ikke er begrundet,” siger Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds kommunikationschef Mary Gestrin til Altinget.

Rigsrevisionen bekræfter over for Altinget, at der er udfordringer med Nordisk Ministerråds regnskabsaflæggelse og at der er fokus på sagen.

Revisionshuset BDO har indtil videre gennemgået 91 procent af alle omkring 13.700 bilag for perioden fra 1. januar 2018 til 30. april 2019, hvor rådet stoppede med at bruge det pågældende regnskabsprogram. BDO har bedt om yderligere oplysninger om enkelte ting, men har indtil videre ikke fundet noget, som gør dem bekymret, understreger Mary Gestrin.

Ministerrådets generalsekretær Paula Lehtomäki har forsikret Mogens Jensen om, at rådet har skarpt fokus på at få økonomiforvaltningen på rette køl.

“Det har jeg stor tillid til, at hun vil lykkes med. Men det vil vi naturligvis følge tæt i de kommende måneder,” siger Mogens Jensen til Altinget.

Han forventer, at alle bilag er gennemgået ved udgangen af februar måned.

https://www.altinget.dk/artikel/rigsrevisionen-bekymret-for-regnskabssvindel-i-nordisk-ministerraad

Redaktionel kontakt:
Kristine Korsgaard
tlf.: +4530736274
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Altinget ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)