Nu kan også flygtninge med midlertidig opholdstilladelse blive skilt

Først efter at både eksperter, ministre og nu to byretter har sagt, at særlig flygtningegruppe bør kunne få behandlet skilsmisseanmodning af dansk myndighed, giver myndigheden sig.

Tophistorien er skrevet og udgivet af Politiken. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Efter at være blevet underkendt to gange i byretten i to forskellige sager bøjer Familieretshuset, der behandler skilsmissesager i Danmark, sig nu og vil alligevel godt behandle skilsmissesager fra en særlig flygtningegruppe. Det skriver Politiken.

»Jeg er glad for, at der ikke forskelsbehandles mellem flygtninge, for de er alle i samme båd», siger advokat Lise Holten, der kalder sagen principiel.

Hun har repræsenteret en angiveligt voldsramt syrisk kvinde, der – som tidligere omtalt i Politiken – har fået nej fra Familieretshuset til at få behandlet sin skilsmisseanmodning. Begrundelsen var, at parret har opholdstilladelse efter den særlige §7, stk 3 i udlændingeloven, der er en særlig midlertidig opholdstilladelse.

Og da loven om skilsmisse fastslår, at man skal have domicil, altså bopæl i Danmark for at kunne blive skilt i Danmark, har Familieretshuset hidtil fastholdt, at denne flygtningegruppe ikke kan skilles i Danmark.

Det på trods af, at Odense Byret allerede i vinteren 2018 i en anden sag afgjorde, at Familieretshuset rent faktisk havde kompetence til at skille et tilsvarende par og altså modsagde Familieretshuset tolkning.

I en skriftlig kommentar til Politiken om den nye afgørelse, erklærer Astrid Krag, sig »glad for, at Københavns Byret har tolket loven til fordel for flygtninge, som ønsker at blive skilt fra f.eks. en voldelig ægtefælle«.

https://politiken.dk/indland/art7598244/Nu-kan-ogs%C3%A5-flygtninge-med-midlertidig-opholdstilladelse-blive-skilt

Redaktionel kontakt:
Niels Holst
tlf.: +4521265925
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Politiken ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)