Københavns Universitets prestigeprojekt er forsinket igen

Tophistorien er skrevet og udgivet af Licitationen – Byggeriets Dagblad. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Åbningen af Niels Bohr Bygningen i København er atter forsinket og skubbet til sommeren 2020, skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Før jul stod det klart, at Københavns Universitets prestigeprojekt på 52.000 kvm og med et totalbudget på over 3 mia. kr. ikke blev færdigt i 2019 som tidligere udmeldt.

I en ny statusrapport fremgår det da også, at ”den samlede overdragelse til kunden bliver udskudt”. Forventet færdiggørelse er i rapporten sat til 2020, men uden angivelse af måned eller kvartal.

Projektdirektør Erik Stoklund Larsen præciserer det over for Licitationen – Byggeriets Dagblad til sommeren 2020.

Det er godt tre og et halvt år senere end det åbningstidspunkt, der var angivet i projektets første aktstykke fra 2013. Her lød det: ”Nybyggeriet forventes ibrugtaget ultimo 2016”.

Ifølge Vejdirektoratet, der overtog bygherreansvaret fra Bygningsstyrelsen i januar 2018, er årsagen til, at åbningstidspunktet bliver skubbet denne gang, eftervirkninger af, at der har været uoverensstemmelser med to entreprenører på ventilationsentreprisen.

Det har ikke bare forsinket ventilationsarbejdet, men også haft konsekvenser for de efterfølgende arbejder på andre entrepriser.

https://www.licitationen.dk/article/view/695276/niels_bohr_bygningen_forsinket_igen_abner_forst_til_sommer

Redaktionel kontakt:
Christian Brahe-Pedersen
tlf.: +4540649984
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Licitationen – Byggeriets Dagblad ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)