Flysager vælter ind i landets byretter med uformindsket styrke

Tophistorien er skrevet og udgivet af AdvokatWatch. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Danskere, der bliver ramt af forsinkede eller aflyste flyafgange, søger nu erstatning i så stort et omfang, at sagsbyrden belaster domstolene.

Det skriver nichemediet AdvokatWatch.

I 2019 har Københavns Byret modtaget ikke færre end 9064 såkaldte flysager. Det er knap 40 pct. flere end året før, og en så markant stigning suger ressourcer fra andre områder, fortæller Søren Axelsen, retspræsident i Københavns Byret.

“Det er klart, at der er nogle andre civile sager, som ikke bliver behandlet så hurtigt, som de ellers kunne, når du får 10.000 sager ind ad døren, som skal behandles,” siger Søren Axelsen til AdvokatWatch.

I Retten i Kolding, hvor Billund Lufthavn hører til, er antallet af flysager næsten fordoblet på et år. I 2019 fik medarbejderne 2205 nye flysager at forholde sig til, mens tallet i 2018 var 1131. Det er en stigning på 95 pct.

“Der er behov for, at vi bruger en væsentlig del af vores ressourcer på flysager, og de ressourcer kan vi ikke bruge andre steder på samme tid. Det betyder, at sagsbehandlingstiden bliver presset, og at vi ikke kan afgøre alle sager så hurtigt, som vi selv ønsker det.”
“Det er utilfredsstillende for os, og det er noget, som vi er kede af,” siger retsassessor Peter Toftager, der er funktionschef for retsafdelingen ved Retten i Kolding.

Der er ifølge retspræsidenten i Københavns Byret, Søren Axelsen, et helt åbenbart behov for flere ressourcer.

Det er imidlertid op til Domstolsstyrelsen at forhandle med Justitsministeriet om tilførsel af ressourcer til domstolene, som generelt er presset til det yderste, ligesom det er Domstolsstyrelsen, der står for at fordele ressourcerne.

Retterne får blandt andet tildelt midler ud fra antallet af sager, og et øget antal flysager vil derfor medføre en større bevilling for den enkelte ret, lyder det i et skriftligt svar fra Domstolsstyrelsens direktør, Kristian Hertz.

Han forklarer, at Domstolsstyrelsen løbende er i dialog med Justitsministeriet om retternes sagsmængde og ressourcer. I sidste ende er det dog en politisk beslutning, hvorvidt domstolene skal tildeles ekstra midler, lyder det.

Sidste år modtog Retten i Aalborg 583 flysager mod 418 året før, hvilket svarer til en stigning på 39 pct. Retten i Randers, som dækker Aarhus Lufthavn, har også oplevet en markant stigning i antallet af flysager.

Det er en EU-forordning fra 2004, som har gjort det muligt at få kompensation for aflysninger eller forsinkelser af flyafgange. Siden er et hav af såkaldte retshjælpsselskaber skudt op. De slår sig op på at skaffe passagerer erstatning fra flyselskaberne, hvis de har været udsat for forsinkelser i forbindelse med en flyrejse. På grund af uklarheder om, hvornår flyselskaber skal betale erstatning, opstår flere tvister.

https://advokatwatch.dk/secure/Advokatnyt/Tendenser/article11864475.ece

Redaktionel kontakt:
Andreas Vestergaard
tlf.: +4533308344
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF AdvokatWatch ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)