FAKTA: Rødlisten vurderer truede dyre- og plantearter i Danmark

Aarhus Universitet har onsdag morgen offentliggjort en opdateret version af den såkaldte rødliste, der er en oversigt over arter, der enten er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde, eller er sjældne.

Overordnet er konklusionen, at arterne generelt er blevet mere truede, oplyser Aarhus Universitet, som står bag rødlisten.

De lidt mere end 10.000 rødlistevurderede arter er opdelt i følgende kategorier:
* 389 arter (3,6 procent) er regionalt uddøde og forsvundet fra den danske natur.

Det vurderes således, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet.

* 379 arter (3,6 procent) er kritisk truede og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde natur.

* 663 arter (6,2 procent) er truede og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur.

* 802 arter (7,5 procent) er sårbare og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur.

* 568 arter (5,3 procent) er næsten truede, hvilket betyder, at de er tæt på at opfylde kriterierne for at være truede – kritisk truet, truet eller sårbar.

* 1638 arter (15,4 procent har) utilstrækkelige data om udbredelse og bestandsstatus til en vurdering af deres risiko for at uddø.

* 6224 arter (58,4 procent) er livskraftige og dermed i mindre fare for at uddø end de rødlistede arter.

Kilder: Aarhus Universitet.

/ritzau/