FAKTA: Forurening af luften måles i de fire største byer

Luften er blevet renere som følge af krav til køretøjers brug af partikelfiltre og katalysatorer.

Luftforurening er skyld i, at 4200 danskere dør for tidligt. Det konkluderer forskere fra Aarhus Universitet i ny rapport.

* Miljøstyrelsen overvåger luftforureningen sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE.

* Der er otte målestationer i de fire største dansker byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg.

* Desuden er der fire målestationer uden for byerne.

* Forureningen kommer blandt andet fra biler, lastbiler, busser og skibe. Den kommer også fra energiproduktion, virksomheders udledning og fra udledning fra brændeovne.

* Men luften er grænseoverskridende, så en del af forureningen kommer drivende ind til os fra andre lande.

* Luftforurening påvirker menneskers helbred. Hvor farlig forureningen er, afhænger af, hvilke stoffer der er i luften, og hvor store mængder der er.

* Det er især folk, der i forvejen har problemer med vejrtrækning eller blodkredsløb, der kan blive påvirket af luftforurening.

* De senere år er luftforureningen i Danmark generelt blevet mindre.

* Eksempelvis er forureningen med fine partikler, der kan trænge dybt ned i luftvejene, faldet med omkring 25 procent gennem de seneste ti år.

* Blandt årsagerne til den aftagende forurening er indførelse af partikelfiltre og katalysatorer på biler, lastvogne og busser.

* Desuden er blyindholdet i benzinen udfaset, og røgen fra kraftværkerne renses.

Kilder: Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet.

/ritzau/